Wulfhorst, Burkhard

Wulfhorst, Burkhard


Detail
Název pole Obsah pole
ID zaznamu kpw31584089
Identifikátor kontrolního čísla CZ-LiUL
Datum zpracování 20120328103148.0
Pole pevné délky 120328|n|acnnnaabn|||||||||||n|a|a||||||
Zdroj katalogizace LID001 cze
Osobní jméno Wulfhorst, Burkhard

Nalezeno v těchto dokumentech ({{searchManager.lastResult().totalElements}}x)

Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Permanentní odkaz