Speciální pedagogika.
2. díl
Zdeňka Michalová

Dnes vráceno
Monografie
Vyd. 1.
Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008
84 s. il., tab.
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result.message}}

logopedie; autismus; psychopedie; surdopedie; somatopedie; oftalmopedie; etopedie

Určeno pro studenty distančního studia speciální pedagogiky

Obsah
                  

ÚVOD
UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY PSYCHOPEDIE
co je mentální retardace pojmové vymezení
Kritéria vedoucí k označení člověka jako jedince s mentální retardací Etiologické faktory vzniku MR
výskyt MR v populaci
Obecná charakteristika schopností člověka s MR
Stupně mentální retardace podle MKN-10:
Podpora v rozvoji jedinců s MR
UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY LOGOPEDIE
Vymezení logopedie z pohledu jednotlivých autorů
základní pojmy logopedie
Oblast patologie v logopedii
Prevence v logopedii
Složky prevence
Odborníci, zabývající se logopedickou péčí (intervencí)
UVEDENÍ DO SURDOPEDIE
Etiologie sluchových vad
Typy a stupně sluchové poruchy (vady)
Typy
Stupně sluchových poruch
Sluchové ztráta
Vady sluchu dle doby vzniku
Diagnostika sluchových vad
Technické pomůcky pro sluchově postižené
Komunikace jedinců se sluchovým postižením
Obecné zásady kontaktu s jedincem se sluchovým postižením
UVEDENÍ DO TYFLOPEDIE
Pojmové vymezení
Vady zraku
Zraková ostrost
přehled zrakových vad
výchova a vzdělávání osob se zrakovým postižením
Některé zásady úspěšné integrace
SOMATOPEDIE
předmět, úkol a paradigma somatopedie
Jedinci s tělesným postižením
Druhy tělesného postižení
Vrozená
Získaná tělesná postižení
Jedinci se zdravotním oslabením
Jedinci s nemocí
UVEDENÍ DO ETOPEDIE
Objasnění některých termínů v etopedii užívaných
Vymezení poruchového chování
předmět a cíl etopedie
Etiologie vzniku poruch chování
Výskyt jedinců s poruchou chování
Metody etopedie
Vybrané klasifikace poruch chování
Dle přítomnosti agresivity
Dle stupně společenské závažnosti
Poruchy chování s lepší a špatnou prognózou
některé charakteristiky osobnosti dítěte s poruchami chování
Dle věkových kategorií lze u dětí s tendencemi k poruše chování či s již diagnostikovanou poruchou chování sledovat následující projevy
PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA (PAS)
Klasifikace pervazivních vývojových poruch
nejtypičtější pervazivní vývojové poruchy
Atypický autismus
Dětský autismus
Aspergerův syndrom
Rettův syndrom
Komunikace s osobami s autismem
PROBLEMATIKA JEDINCŮ S VÍCENÁSOBNÝM POSTIŽENÍM
Terminologické vymezení
Druhy vícenásobných postižení
Etiologie a výskyt
Cíl péče
Plánování intervence u jedinců s vícenásobným postižením a jejich rodin při
snaze o naplnění cíle péče
Analýza výchozí situace
Určení cíle stanovení priorit
Přiřazení speciálně pedagogických opatření
Typy komunikace užívané u jedinců s vícenásobným postižením
Postřehy k péči o jedince s vícenásobným postižením
Spolupráce s rodinou
Stimulace před jídlem a nácvik krmení
Pokyny při nácviku správného krmení
Stimulace a pomoc při omezeném pohybu
Terapie a terapeutická opatření
				
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Michalová, Zdeňka, 1961-
Údaje o názvu Speciální pedagogika. 2. díl Zdeňka Michalová
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-7372-376-7 (brož.)
Konspekt 376 Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob Konspekt 22
Údaje o vydání Vyd. 1.
Nakladatelské údaje Liberec Technická univerzita v Liberci, 2008
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma logopedie
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma autismus
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma psychopedie
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma surdopedie
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma somatopedie
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma oftalmopedie
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma etopedie
Rejstříkový termín - volně tvořený termín studijní obory-speciální pedagogika
Rejstříkový termín - volně tvořený termín pervazivní vývojové poruchy
Rejstříkový termín - volně tvořený termín lidé s vícenásobným postižením
Rejstříkový termín - žánr/forma učebnice vysokých škol
Fyzický popis 84 s. il., tab.
Všeobecná poznámka Určeno pro studenty distančního studia speciální pedagogiky
Dokumenty ke stažení
Signatura: B 9137/2
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné
Permanentní odkaz