Rozvoj zdravého sebevědomí žáka
Daniela Sedláčková

Dnes vráceno
Monografie
Vyd. 1.
Praha :: Grada, 2009
123 s. : il. ; 21 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result.message}}
Náhled: PDF


Obsah
                  

I. TEORETICKÁ ČÁST
Předmluva
1. Úvod do problematiky
1.1 Teoretické vymezení konceptu já
1.2 Strukturální složky sebepojetí
1.3 Základní terminologie
2. Sebevědomí
2.1 Vymezení pojmu sebevědomí
2.2 Utváření sebevědomí vývojově psychologické hledisko
2.3 Vnitřní vlivy působící na sebevědomí žáka
2.3.1 Psychické dispozice
2.3.2 Fyzické dispozice
2.4 Vnější vlivy působící na sebevědomí žáka
2.4.1 Rodina
2.4.2 Škola
2.4.3 Vrstevnická skupina
2.4.4 Média vliv oceňování hodnoty člověka ve společnosti
2.5 Důsledky nízkého sebevědomí komplex méněcennosti
2.6 Důsledky příliš vysokého sebevědomí pocit všemohoucnosti
2.7 Význam zdravého sebevědomí
2.8 Diagnostické možnosti zjištění sebevědomí žáka
3. Možnosti rozvoje zdravého sebevědomí žáka
3.1 Kooperativní vyučování
3.2 Asertivita
3.3 Dramatická výchova
3.4 Osobnostní a sociální výchova
3.5 Rané čtenářství
II. EMPIRICKÁ ČÁST
4. Koncipování vlastního výzkumu
4.1 Vymezení výzkumného problému
4.2 Charakteristika a cíl empirického šetření
4.3 Realizace výzkumu
5. Metodologický přístup
5.1 Výzkumné hypotézy
5.2 Popis výzkumného vzorku
5.3 Metody a techniky zkoumání
5.3.1 Dotazník „sebevědomí žáka"
5.3.2 Školní prospěch
6. Zpracování výstupů výzkumu
6.1 Kvantitativní interpretace výsledků výzkumu ve vztahu ke stanoveným hypotézám
6.2 Kvalitativní interpretace výsledků výzkumu vzhledem ke stanoveným hypotézám
Shrnutí závěrečná diskuze
Přílohy
Seznam literatury
				
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Sedláčková, Daniela, 1961-
Údaje o názvu Rozvoj zdravého sebevědomí žáka / Daniela Sedláčková
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-247-2685-4 (brož.)
Konspekt 37 Výchova a vzdělávání Konspekt 22
Údaje o vydání Vyd. 1.
Nakladatelské údaje Praha : Grada, 2009
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma žáci czenas ph128055
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma sebevědomí czenas ph125455
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma osobnostní a sociální výchova czenas ph351300
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma pedagogická psychologie czenas ph124012
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma rodiče a děti
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma rodinné vztahy
Rejstříkový termín - žánr/forma studie czenas fd133597
Fyzický popis 123 s. : il. ; 21 cm
Vedlejší záhlaví pro edici - unifikovaný název Pedagogika (Grada)
Dokumenty ke stažení
Signatura: A 64685
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné
Permanentní odkaz