Rozvoj zdravého sebevědomí žáka
Daniela Sedláčková

Dnes vráceno
Knihy
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2009;
123 s. : il. ; 21 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}
Náhled: PDF


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Obsah
                  

I. TEORETICKÁ ČÁST
Předmluva
1. Úvod do problematiky
1.1 Teoretické vymezení konceptu já
1.2 Strukturální složky sebepojetí
1.3 Základní terminologie
2. Sebevědomí
2.1 Vymezení pojmu sebevědomí
2.2 Utváření sebevědomí vývojově psychologické hledisko
2.3 Vnitřní vlivy působící na sebevědomí žáka
2.3.1 Psychické dispozice
2.3.2 Fyzické dispozice
2.4 Vnější vlivy působící na sebevědomí žáka
2.4.1 Rodina
2.4.2 Škola
2.4.3 Vrstevnická skupina
2.4.4 Média vliv oceňování hodnoty člověka ve společnosti
2.5 Důsledky nízkého sebevědomí komplex méněcennosti
2.6 Důsledky příliš vysokého sebevědomí pocit všemohoucnosti
2.7 Význam zdravého sebevědomí
2.8 Diagnostické možnosti zjištění sebevědomí žáka
3. Možnosti rozvoje zdravého sebevědomí žáka
3.1 Kooperativní vyučování
3.2 Asertivita
3.3 Dramatická výchova
3.4 Osobnostní a sociální výchova
3.5 Rané čtenářství
II. EMPIRICKÁ ČÁST
4. Koncipování vlastního výzkumu
4.1 Vymezení výzkumného problému
4.2 Charakteristika a cíl empirického šetření
4.3 Realizace výzkumu
5. Metodologický přístup
5.1 Výzkumné hypotézy
5.2 Popis výzkumného vzorku
5.3 Metody a techniky zkoumání
5.3.1 Dotazník „sebevědomí žáka"
5.3.2 Školní prospěch
6. Zpracování výstupů výzkumu
6.1 Kvantitativní interpretace výsledků výzkumu ve vztahu ke stanoveným hypotézám
6.2 Kvalitativní interpretace výsledků výzkumu vzhledem ke stanoveným hypotézám
Shrnutí závěrečná diskuze
Přílohy
Seznam literatury
				
Detail
Název pole Obsah pole
Údaje o názvu Rozvoj zdravého sebevědomí žáka /
Hlavní záhlaví - osobní jméno Sedláčková, Daniela, 1961-
Vedlej z hlav pro edici - unifikovan n zev Pedagogika (Grada)
Kód předmětové kategorie 37 Výchova a vzdělávání
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma žáci
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma sebevědomí
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma osobnostní a sociální výchova
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma pedagogická psychologie
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma rodiče a děti
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma rodinné vztahy
Rejstříkový termín - žánr/forma studie
Údaje o vydání Vyd. 1.
Nakladatelské údaje Praha : Grada, 2009
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-247-2685-4 (brož.)
Fyzický popis 123 s. : il. ; 21 cm
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografii
Dokumenty ke stažení
Signatura: A 64685
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné
Permanentní odkaz