Raná péče
Early Care
Miroslava Šindelářová ; Helena Kalábová

Dnes vráceno
Kvalifikační práce
Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011;
72 s., 4 s. příl. : obr., tab., grafy + CD ROM
Ostatní autoři: Kalábová, Helena,
Česká republika
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

raná péče o dítě; zdravotně postižené děti

Bakalářská práce se zabývá problematikou narození dítěte s postižením do rodiny a příchodem rodiny do styku s Centrem rané péče. Práce je rozdělena do dvou základních částí. První, teoretická část, obsahuje vysvětlení pojmů raná péče a s tím související zdravotní postižení a krizová intervence. Teoretická část je dále rozdělena na tři podkapitoly, které se týkají pohledu na ranou péči z hlediska rodiče, lékaře a pracovníka Centra rané péče. Zde se autorka zabývá především pohledem rodiče na narození dítěte s postižením a překonáváním krize, dále jednáním lékařů a oznamováním postižení dítěte rodičům.Druhá část je praktická a věnuje se zjišťování informací formou dotazníku, který vyplňuje 50 klientů Centra rané péče, tedy rodičů s narozeným postiženým dítětem/dětmi ve věku od 0 do 7 let. Další část průzkumu probíhala formou krátkého rozhovoru s celkem 5 pracovníky Centra rané péče. Průzkum nabídky sociálních služeb v oblasti rané péče probíhal formou analýzy Registru poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí. Užitými metodami tedy byly dotazování, rozhovor a analýza dokumentů. Cílem bakalářské práce je zejména zjistit, jaký vliv mají první návštěvy služeb rané péče na rodinu s narozeným dítětem s postižením a zda jsou naplňovány cíle služeb rané péče a v neposlední řadě potvrdit, nebo naopak vyvrátit předpoklady. Prvním předpokladem je, že krizová intervence pracovníků služeb rané péče je nezbytná a jako druhý předpoklad stanovila autorka, že síť a počet zaměstnanců služeb rané péče je nedostačující poptávce.

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Detail
Název pole Obsah pole
Údaje o názvu Raná péče = Early Care /
Hlavní záhlaví - osobní jméno Šindelářová, Miroslava
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Kalábová, Helena, 1959-
Vedlejší záhlaví - jméno korporace Technická univerzita v Liberci. Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta
Kód předmětové kategorie 314 Demografie. Populace
Kód předmětové kategorie 316.3 Globální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny
Vedlejší věcné záhlaví - jméno korporace Evropská unie
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma raná péče o dítě
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma zdravotně postižené děti
Vedlejší věcné záhlaví - geografické jméno Česko
Rejstříkový termín - žánr/forma bakalářské práce
Nakladatelské údaje Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011
Fyzický popis 72 s., 4 s. příl. : obr., tab., grafy + CD ROM
Resumé atd. Bakalářská práce se zabývá problematikou narození dítěte s postižením do rodiny a příchodem rodiny do styku s Centrem rané péče. Práce je rozdělena do dvou základních částí. První, teoretická část, obsahuje vysvětlení pojmů raná péče a s tím související zdravotní postižení a krizová intervence. Teoretická část je dále rozdělena na tři podkapitoly, které se týkají pohledu na ranou péči z hlediska rodiče, lékaře a pracovníka Centra rané péče. Zde se autorka zabývá především pohledem rodiče na narození dítěte s postižením a překonáváním krize, dále jednáním lékařů a oznamováním postižení dítěte rodičům.Druhá část je praktická a věnuje se zjišťování informací formou dotazníku, který vyplňuje 50 klientů Centra rané péče, tedy rodičů s narozeným postiženým dítětem/dětmi ve věku od 0 do 7 let. Další část průzkumu probíhala formou krátkého rozhovoru s celkem 5 pracovníky Centra rané péče. Průzkum nabídky sociálních služeb v oblasti rané péče probíhal formou analýzy Registru poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí. Užitými metodami tedy byly dotazování, rozhovor a analýza dokumentů. Cílem bakalářské práce je zejména zjistit, jaký vliv mají první návštěvy služeb rané péče na rodinu s narozeným dítětem s postižením a zda jsou naplňovány cíle služeb rané péče a v neposlední řadě potvrdit, nebo naopak vyvrátit předpoklady. Prvním předpokladem je, že krizová intervence pracovníků služeb rané péče je nezbytná a jako druhý předpoklad stanovila autorka, že síť a počet zaměstnanců služeb rané péče je nedostačující poptávce.
Elektronické umístění a přístup Plný text práce 0 B
Posudek oponenta http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=19845&typ=1 0 B Posudek oponenta
Posudek vedoucího práce http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=19845&typ=2 130 kB doc Posudek vedoucího práce
Výsledek obhajoby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=19845&typ=3 0 B Obhajoba práce
Dokumenty ke stažení
Signatura: V 511/11 Pb
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné
Permanentní odkaz