nenávistné projevy

nenávistné projevy
See also: pohrdání
See: projevy nenávisti
See: projevy nenávistné
See also: rasismus
See also: xenofobie
See also: extremismus
See also: názory a postoje
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 ph772704
3 CZ-PrNK
5 20160809012329.4
8 130723|n|anznnbabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABA001 $b cze $d ABA001
72 #7 $a 316.4/.7 $x Sociální interakce. Sociální komunikace $2 Konspekt $9 18
80 $a 316.4/.7:179.8 $2 MRF_2003
150 $a nenávistné projevy $7 ph772704
450 $a projevy nenávisti $0 o
450 $a projevy nenávistné $0 o
550 $a boj proti nenávisti $7 ph772731
550 $a extremismus $7 ph115793
550 $a interpersonální vztahy $7 ph114786
550 $a názory a postoje $7 ph137634
550 $a rasismus $7 ph125031
550 $a sociální komunikace $7 ph116206
550 $a xenofobie $7 ph127504
550 $w g $a nenávist $7 ph123225
680 $i Všechny formy projevu, které šíří, podněcují, podporují nebo ospravedlňují rasovou nenávist, xenofobii, antisemitismus či jiné nenávisti založené na netoleranci, včetně netolerance vyjádřené agresivním nacionalismem a etnocentrismem, diskriminací a nepřátelstvím vůči menšinám, migrantům a lidí přistěhovaleckého původu (Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. (97)20 o nenávistných projevech).
750 $a hate speech $2 eczenas
856 42 $u http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/cm/rec(1997)020&expmem_EN.asp $4 N
856 42 $u http://en.wikipedia.org/wiki/Hate_speech $4 N
906 $a za20130723 $b mase
906 $a wu20130812 $b jave
906 $a wu20141013 $b jave
998 $a 000772704
Processing history
Permanent link