Jak napsat a používat individuální vzdělávací program
Karel Kaprálek, Zdeněk Bělecký

Dnes vráceno
knihy
1. vyd.
Praha : Portál, 2004;
139 s.
Ostatní autoři: Bělecký, Zdeněk,
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Předmluva ...............................................................................9
Úvod: Individuální vzděláván programy v českých školách
-výsledkysondy .........................................................................11
1 Vymezení základních pojmů.............................................................17
1.1	Užívaná terminologie v oblasti projektování individualizované výuky............17
Odborná literatura ............................................................17
Česká legislativa..............................................................18
1.2 Pojem individuální vzděláván program (IVP) a některé souvisejírí
termíny........................................................................19
Vzdělávací program.............................................................19
Kurikulum......................................................................19
Shrnutí........................................................................21
1.3 SZákladní součásti individuálního vzdělávacího programu z hlediska obecné
pedagogiky.....................................................................21
Cíle vzdělávání ...............................................................21
Struktura učiva................................................................22
1.4	IVP, praktické užití pojmu.....................................................23
2 Plánování vzdělávacího procesu .......................................................25
2.1	Audit..........................................................................25
Získání podkladů od odborných pracovišť a další spolupráce s nimi, specifika
jednotlivých typů pracovišť..............................................27
Interpretace výsledků vyšetření pro potřeby pedagogického procesu .............29
o Pedagogická diagnostika........................................................29
Získávání a využití dalších potřebných údajů...................................32
Sociální význam integračního procesu...........................................33
Nejčastější omyly a nedostatky při auditu......................................34
2.2	Konstrukce.....................................................................34
♦ Stanovení pedagogických cílů...................................................34
Postup při konstrukci IVP .....................................................39
Nejčastější omyly a nedostatky při konstrukci	IVP .............................42
2.3	Implementace ..................................................................43
Organizační zajištění..........................................................44
Personální zajištění implementace..............................................46
^ Nejdůležitější faktory podporující úspěšnou implementaci IVP...................46
Nejčastější omyly a nedostatky při implementaci................................47
Jak napsat a používat individuální vzdělávací program
2.4	Evaluace ..........................................................................48
'v Kritéria hodnocení................................................................49
Indikátory dosažení cílů ...........................................................51
Zdroje informací, nástroje hodnocení................................................52
ftHodnocení žáka.....................................................................52
Nejčastější omyly a nedostatky při evaluaci ........................................56
3	Modelové individuální vzděláván	programy a práce s nimi .......................58
3.1	První stupeň ZŠ ...................................................................58
Příklad 1 (SPU na prvním stupni ZŠ) .............................................. 58
Příklad 2 (nadaná žákyně na prvním stupni ZŠ) ......................................62
3.2 Poruchy učení na druhém stupni ZŠ ...................................................66
Příklad 3...........................................................................67
Příklad 4...........................................................................72
Příklad 5...........................................................................78
3.3	IVP ve zvláštní škole .............................................................83
Příklad 6...........................................................................83
3.4 Individuální vzděláván program v pomocné škole a v přípravném
stupni pomocné školy ...............................................................85
Příklad 7...........................................................................87
3.5	Žák s Downovým syndromem v základní škole..........................................91
Příklad 8...........................................................................92
3.6	Smyslově postižený žák v základní škole ...........................................94
Příklad 9...........................................................................95
3.7	Integrace ve střední škole.........................................................96
Příklad 10..........................................................................99
3.8	Vzdělávání cizince v základní škole...............................................103
Příklad 11.........................................................................103
3.9 Nejčastější chyby a omyly při tvorbě a realizaci individuálních
vzdělávacích programů .............................................................106
4	Evaluace kvality IVP ...................................................................108
4.1	Předmět evaluace..................................................................108
4.2	Stanovení metod evaluace..........................................................108
Metoda kvalitativního a kvantitativního rozboru pedagogické dokumentace . . 108
Metoda pozorování..................................................................109
Rozhovor...........................................................................110
4.3	Stanovení indikátorů kvality individuálních vzdělávacích	programů.................110
Indikátory z hlediska obecné pedagogiky ...........................................110
Indikátory kvality vyplývající z principů plánování pedagogického procesu ..111
Kritéria a indikátory kvality vyplývající ze závazné legislativy ..................112
Kritéria a indikátory kvality vyplývající z odborné literatury.....................112
Obsah
5 Legislativní rámec problematiky .....................................................из
5.1 Předpisy upravující problematiku v oblasti základních, středních
a speciálních škol................................................................ИЗ
Školský zákon ....................................................................ПЗ
Vyhlášky MŠMT ČR..................................................................П4
Další předpisy ve školství (metodické pokyny, směrnice)..........................116
Kurikulární dokumenty ...........................................................124
5.2 Předpisy upravující problematiku v rámci školských zařízení.......................125
Vymezení sledovaných typů zařízení...............................................125
Zákony...........................................................................125
Vyhlášky ........................................................................126
Shrnutí, dílčí závěry ...........................................................126
5.3 Experimenty MŠMT..................................................................128
Pokusné ověřování individuální integrace žáka s mentálním postižením
v základní škole na základě možnosti § 58 písm. a) zákona číslo 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol, ve znění
pozdějších předpisů.......................................................128
Rezortní výzkum MŠMT pro rok 1998 „Vzdělávání dětí a mládeže s těžkým
mentálním postižením“ č. j. 14 943/98-24 ................................ 130
5.4 Perspektivy v legislativní oblasti ...............................................131
Příloha 1................................................................................132
Speciálně-pedagogická centra v ČR.....................................................132
Pro zrakově postižené............................................................132
Pro sluchově postižené ..........................................................132
Pro tělesně postižené............................................................133
Pro klienty s vadami řeči .......................................................133
Pro děti s lékařskou diagnózou autismus .........................................133
Pro zdravotně oslabené děti .....................................................133
Pro děti s poruchami učení a chování ............................................133
Pro klienty s mentálním postižením, s kombinovanými vadami a ostatní .... 133
Příloha 2................................................................................136
Aktuální právní a další předpisy pro speciální vzdělávání
a institucionální výchovu .......................................................136
Právní a další předpisy..........................................................136
Učební dokumenty speciálních škol................................................137
Použitá literatura a citované obecně závazné předpisy....................................138
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Údaje o názvu Jak napsat a používat individuální vzdělávací program /
Hlavní záhlaví - osobní jméno Kaprálek, Karel, 1967-
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Bělecký, Zdeněk, 1961-
Kód předmětové kategorie 37.09 Organizace výuky a vzdělávání
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma individuální vzdělávací programy
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma výchova a vzdělávání
Rejstříkový termín - žánr/forma příručky
Údaje o vydání 1. vyd.
Nakladatelské údaje Praha : Portál, 2004
Mezinárodní standardní číslo knihy 80-7178-887-2
Fyzický popis 139 s.
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpm01219043
5 20170712210803.7
7 ta
8 050106s2004----xr ||||||||||#u0|0||cze||
20 ## $a 80-7178-887-2
40 ## $a LID001 $e AACR2
72 #7 $a 37.09 $x Organizace výuky a vzdělávání $2 Konspekt $9 22
100 1# $a Kaprálek, Karel, $d 1967- $7 mzk2004228301
245 10 $a Jak napsat a používat individuální vzdělávací program / $c Karel Kaprálek, Zdeněk Bělecký
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Praha : $b Portál, $c 2004
300 ## $a 139 s.
490 0# $a Pedagogická praxe
650 #7 $a individuální vzdělávací programy
650 #7 $a výchova a vzdělávání
655 #7 $a příručky $7 fd133209
700 1# $a Bělecký, Zdeněk, $d 1961- $7 mzk2004228302
910 ## $a LID001 $b A 57480 $x kpm01219043
Dokumenty ke stažení
Signatura: A 57480
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné