Nauka o materiálu
Karel Macek, Petr Zuna a kolektiv

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of ratings: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Items Bound volumes
Loading items
Document is currently in processing No free items Document has no bound volumes
Reference
Related
All parts
Contents
                  Obsah
1.	ÚVOD (P.Zuna, K.Macek, K.Šperlink, J.Švejcar) ........ .....	7
1.1	Vývoj, rozdělení a charakteristika technických materiálů ...	7
1.2	Technicko-ekonomické a ekologické aspekty výroby, zpracování
a použití materiálů a výrobku .......... ............... 8
2.	TEORETICKÉ ZÁKLADY NAUKY 0 MATERIÁLU . ..................... 13
2.1	Atomová a molekulární struktura (K.Macek, J.Steidl) .... 13
2.1.1	Struktura atomů ...... .................. ........	13
2.1.2 Vazby mezi atomy a molekulami ................... 15
2.1.3 Atomy a molekuly v plynech, kapalinách a tuhých látkách 18
2.2	Krystalová mřížka a její poruchy (P.Zuna) ...........	22
2.2.1	Krystalová mřížka ................................... 22
2.2.2	Poruchy bodové ..................................... 24
2.2.3	Poruchy carové - dislokace ................. .....	25
2.2.4	Poruchy plošné a prostorové .................. 27
2.3	Základní termodynamické pojmy a zákony (K.Macek) .......	27
2.4	Přenos tepla a hmoty (K.Macek) ....... ............. ...	30
2.4.1	Přenos tepla .....................................  30
2.4.2	Difúze................................................32
2.5	Páže a fázové přeměny (K.Macek, P.Zuna) ......... ......	34
2.5.1	Páže v mnohosložkových soustavách ................34
2.5.2	Obecná charakteristika fázových přeměn ......... .	36
2.5.3	Rovnovážné diagramy ..... ........................ 45
2.6	Deformace, rekrystalizace a lomy materiálu (P.Zuna) ......	53
2.6.1	Napětí................................................53
2.6.2	Deformace ............................................54
2.6.3	Rozvoj porušení a lom ................................61
2.6.4	Zotavení a rekrystalizace ........................... 65
3.	STRUKTURA A VLASTNOSTI MATERIÁLU A	JEJICH	ZKOUŠENÍ ............ 68
3.1	Mikrostruktura a makrostruktura (K.Macek, J.Steidl) ......	68
3.2	Mechanické vlastnosti (J.Cejp, J.Janovec) ... .... ...	74
3.2.1	Zkoušení mechanických vlastností .... ............ 74
3.2.2	Pevnost a plasticita při statickém zatěžování .....	75
3.2.3	Houževnatost......................................  77
3.2.4	Únava materiálu ....... ..................... ....	81
3.2.5	Tečení a relaxace ....................................83
3.2.6	Tvrdost a mikrotvrdost ..... .................. ..	86
3.3	Pyzikální vlastnosti (L.Ptáček) ............... ........	88
3.3.1	Měrná hmotnost a vlastnosti z oboru mechaniky .... 88
3.3.2	Elektrické a magnetické vlastnosti ...........	91
3.3.3	Tepelné vlastnosti ........................ ......	93
3.4	Chemické vlastnosti (J.Steidl) ............................ 93
3.5	Technologické vlastnosti (L.Ptáček) ..............	97
3.5.1	Slévárenské vlastnosti ................. .........	97
3.5.2	Svařitelnost ....................................... 98
3.5.3	Tvařitelnost . ..................... .............	99
3.6	Povrchové a vnitřní vady výrobků (L.Ptáček) .. ......... 101
3.6.1	Povrchové vady a jejich zkoušení .. ..... .....102
3.6.2	Vnitřní vady a metody jejich zjištování ........104
4.	KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ ....................... 107
4.1	Technické slitiny železa (K.Macek, P.Zuna) ^ ........... 107
4.1.1	Slitiny železa s uhlíkem	a vliv	dalších prvků ..... 107
4.1.2	Fázové přeměny a změny vlastností	... .............. II4
4.1.3	Oceli ........_......................................122
4.1.3.1	Nelegované oceli	. ............... ........122
4.1.3.2	Legované oceli ............................. 125
4.1.4	Litiny...............................................131
- 4 -
4.2	neželezné kovy a jejich slitiny (K.Šperlink)	137
4.2.1	Rozdělení a označování ....... ............... .....	137
4.2.2	Mě ä a její slitiny.....................................138
4.2.3	Lehké kovy a jejich	slitiny ............................143
4.2.4	Technicky významné neželezné kovy a slitiny .......	149
4.3	Výrobní a zpracovatelské technologie (J.Cejp, J.Janovec) ....	151
4.3.1	Klasické metalurgické procesy ..... ........... ....	151
4.3.2	Speciální metalurgické procesy ................... .	153
4.3.3	Prášková metalurgie ............................. 155
4.3.4	Tepelné zpracování ........ ................... ....	157
4.3.4.1	Tepelné zpracování slitin železa .........	157
4.3.4.2	Tepelné zpracování neželezných kovů a jejich slitin 164
4.3.5	Kombinované způsoby zpracování . ............. .....	165
4.3.5.1	Kombinované způsoby zpracování slitin železa ...	165
4.3.5.2	Kombinované způsoby zpracování neželezných kovů	169
5.	NEKOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ	(J.Steidl) ............... 170
5.1	Plasty........................................................170
5.1.1 Termoplasty ........ ............. ................. 170
5.1.2	Reaktoplasty ........................... ...........	174
5.2	Konstrukční keramika ........ ....... ................ ..	179
5.2.1	Oxidová keramika ......... ................... .....	179
5.2.2	Neoxidová keramika ... ..................... .......	180
5.3	Výrobní a zpracovatelské technologie ..............	181
5.3.1	Plasty..................................................181
5.3.2	Keramika.............................. 185
6.	KOMPOZITNÍ MATERIÁLY (Z.Kořínek)	............................ 187
6.1	Obecná charakteristika....................... ........... 187
6.1.1	Definice a klasifikace ................ ............	187
6.1.2	Charakteristika výztuže ..... .............. .......	188
6.1.3	Charakteristiky matric	........ ....................... 189
6.1.4	Struktura a vlastnosti kompozitů .. ................ 190
6.2	Kompozity s polymerními matricemi ................	194
6.3	Kompozity s keramickými a kovovými matricemi ..........	197
6.4 Výrobní a zpracovatelské technologie ........ .. ......... 199
6.4.1	Impregnace výztuže	kapalnou fází ..................... 199
6.4.2	Práškové metody ...................................... 201
6.4.3	Infiltrace výztuže plynnou fází, pyrolýza polymerního
prekurzoru............................................ 201
6.4.4	Ostatní metody ....................................... 202
7.	VOLBA MATERIÁLU (J.Švejcar) ..................................... 203
7.1	Konstrukce a	výběr	materiálu	..................	203
7.2	Základní	úvahy při	volbě materiálu ................. .....	204
7.3	Hlediska	pro	volbu	materiálu	..... .............. ........	206
7.4	Nástroje	pro	volbu	materiálu	... ................... .....	20?
LITERATURA
209
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpm01423008
5 20170713024418.3
7 ta
8 100312s1996----xr ||||||||||#u0|0||cze||
20 ## $a 80-01-01507-6 (brož.)
40 ## $a ABA001 $e AACR2
72 #7 $a 620.1/.2 $x Nauka o materiálu $2 Konspekt $9 19
100 1# $a Macek, Karel, $d 1934- $7 ntka173279
245 10 $a Nauka o materiálu / $c Karel Macek, Petr Zuna a kolektiv
250 ## $a Vyd. 1.
260 ## $a Praha : $b ČVUT, $c 1996
300 ## $a 209 s. : $b il., tab.
500 ## $a Na obálce nad názvem: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
504 ## $a Obsahuje bibliografii
650 #7 $a zkoušení materiálů
650 #7 $a nauka o materiálu
650 #7 $a nekovové materiály
650 #7 $a kompozitní materiály
650 #7 $a kovové materiály
650 #7 $a vlastnosti materiálů
650 #7 $a materiály
650 #7 $a struktura materiálů
653 ## $a zpracování nekovových materiálů
700 1# $a Zuna, Petr, $d 1941- $7 jn20000402761
710 2# $a České vysoké učení technické v Praze. $b Strojní fakulta $7 ko20010093670
910 ## $a LID001 $b B 14267 $x kpm01423008
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link