Materiály a jejich mezní stavy
Dalibor Vojtěch

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of ratings: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Items Bound volumes
Loading items
Document is currently in processing No free items Document has no bound volumes
Reference
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Předmluva	3
Část I - Materiály	9
1.	Rozdělení materiálů	9
2.	Kovové materiály	11
2.1	Struktura kovových materiálů	12
2.2	Významné druhy kovových materiálů	17
2.2.1	Oceli	17
2.2.2	Litiny	25
2.2.3	Neželezné kovy a jejich	slitiny	27
2.2.3.1	Hliník a jeho slitiny	27
2.2.3.2	Měď a její slitiny	31
2.2.3.3	Zinek a jeho slitiny	34
2.2.3.4	Olovo a jeho slitiny	35
2.2.3.5	Nikl a jeho slitiny	36
2.2.3.6	Hořčík a jeho slitiny	37
2.2.3.7	Titan a jeho slitiny	37
2.2.3.8	Cín a jeho slitiny	38
2.2.3.9	Kovy s vysokými teplotami tání	38
2.2.3.10	Zlato a jeho slitiny	39
2.2.3.11	Stříbro a jeho slitiny	40
2.2.3.12	Platina a její slitiny	41
2.3	Výroba	a zpracování kovových materiálů	41
2.3.1	Výroba kovů	41
2.3.1.1	Výroba železa	42
2.3.1.2	Výroba hliníku	43
2.3.2	Zpracování slitin	pro dosažení požadovaných tvarů a vlastností	44
2.3.2.1	Odlévání	44
2.3.2.2	Tváření	46
2.3.2.3	Prášková metalurgie	47
2.3.2.4	Obrábění	48
2.3.2.5	Spojování	48
2.3.2.6	Tepelné zpracování	49
2.3.2.7	Povrchové úpravy	50
3.	Anorganické nekovové materiály	51
3.1	Skla	51
3.1.1	Struktura skel	52
3.1.2	Významné druhy	skel	54
3.1.3	Výroba skel	56
3.2	Keramické materiály	57
3.2.1	Struktura keramických materiálů	58
3.2.2	Významné druhy	keramiky	60
3.2.2.1	Tradiční keramika	61
3.2.2.2	Technická keramika	61
3.2.2.3	Žáruvzdorná keramika	62
3.2.3	Výroba keramických materiálů	62
3.3	Anorganická pojivá	66
3.3.1	Cement	66
3.3.2	Vápno	67
3.3.3	Sádra	68
3.4	Materiály na bázi uhlíku	68
3.4.1	Grafit
3.4.2	Diamant
3.4.3	Uhlíková vlákna 3.5 Polovodiče
4.	Polymerní materiály
4.1	Struktura polymemích materiálů
4.2	Významné druhy polymemích materiálů
4.3	Výroba polymemích materiálů
4.3.1	Syntéza polymerů
4.3.2	Aditiva v polymerech
4.3.3	Tváření polymerů
68
70
70
71
72
74
77
83
83
84
85
5.	Kompozitní materiály
5.1	Vláknové kompozity
5.1.1	Vlastnosti a významné druhy vláknových kompozitú
5.1.2	Matematický popis vláknových kompozitú
5.2	Cásticové kompozity
5.3	Výroba kompozitú
5.3.1	yláknové kompozity
5.3.2	Cásticové kompozity
87
88 88
93
94
95
95
96
6. Mechanické vlastnosti materiálu	97
6.1 Deformace materiálů	98
6.1.1 Deformace pmžná	101
6.1.2 Deformace trvalá	102
6.2 Základní mechanické charakteristiky materiálů	104
6.2.1 Modul pružnosti	104
6.2.2 Mez kluzu a mez pevnosti	106
6.2.3 Tažnost a relativní prodloužení při přetržení	108
6.2.4 Tvrdost	109
7. Fyzikální vlastnosti materiálů	113
7.1 Elektrické vlastnosti	113
7.1.1 Vodiče	115
7.1.2 Polovodiče	117
7.1.3 Izolanty	118
7.1.4 Supravodiče	120
7.2 Magnetické vlastnosti	121
7.3 Tepelné vlastnosti	122
7.3.1 Tepelná vodivost	122
7.3.2 Tepelná roztažnost	124
7.4 Optické vlastnosti	125
7.4.1 Odraz záření	127
7.4.2 Absorpce záření	127
7.4.3 Průchod záření	128
ľľást II - Mezní stavy materiálů	131
? Trvalá deformace	131
8.1 Parametry ovlivňující mez kluzu	132
8.1.1 Vliv struktury	132
8.1.2 Vliv teploty	132
8.1.3 Vliv rychlosti zatěžování	133
? Lomy	134
9.1 Teoretická pevnost materiálů	135
9.2 Vliv defektů	135
9.3 Energetické podmínky šíření lomu	137
9.4	Lomová houževnatost	138
9.5	Vrubová houževnatost	141
9.6	Druhy lomů	143
9.7	Faktory ovlivňující lomové chování	145
9.8	Metody zvyšování pevnosti a lomové houževnatosti materiálů	148
9.8.1	Metody zvyšování pevnosti materiálů	148
9.8.2	Metody zvyšování lomové houževnatosti materiálů	149
10.	Únava	150
10.1	Statická únava	150
10.2	Dynamická únava	152
10.2.1	Únavová křivka	152
10.2.2	Matematický popis únavového procesu	154
10.2.3	Stádia únavového procesu	156
10.2.4	Faktory ovlivňující únavovou životnost	160
11.	Tečení	161
11.1	Křivka tečení	161
11.2	Mechanismy tečení a faktory ovlivňující rychlost tečení	162
12.	Opotřebení	166
13.	Poškození náhlými změnami teplot, rozklad za zvýšených teplot	168
13.1	Poškození náhlými změnami teplot	168
13.2	Rozklad za zvýšených teplot	170
14.	Koroze	171
14.1	Koroze kovových materiálů ve vodných roztocích	171
14.1.1	Mechanismus	171
14.1.2	Diagramy potenciál-pH	172
14.1.3	Druhy koroze	174
14.1.4	Rychlost koroze	177
14.1.5	Metody protikorozní ochrany	178
14.2	Koroze kovových materiálů v plynech	180
14.3	Koroze	skel	182
14.4	Koroze betonu	184
14.5	Koroze keramiky	185
14.6	Koroze polymerů	187
14.6.1	Koroze v kapalinách	187
14.6.2	Oxidace plynným kyslíkem	189
15.	Degradace zářením	191
15.1	Degradace polymerů ultrafialovým zářením	191
15.2	Stárnutí polymerů	192
15.3	Radiační poškození kovů	193
Část III - Přílohy	195
Příloha I: Vlastnosti některých prvků	195
Příloha II: Značení ocelí	196
H. 1 Značení podle účelu použití a podle vlastností	196
11.2	Značení podle chemického složení	196
11.3	Číselné značení	197
?.4 Starší značení podle ČSN 42 0002	201
Příloha III: Mechanické vlastnosti vybraných ocelí	202
Seznam doporučené a použité literatury	203
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpm01426632
3 CZ PrNK
5 20191220082540.1
7 ta
8 100524s2010----xr a|||e|p||||000|0|cze||
20 ## $a 978-80-7080-741-5 (váz.)
40 ## $a ABA001 $b cze
72 #7 $a 620.1/.2 $x Nauka o materiálu $2 Konspekt $9 19
72 #7 $a 37.016 $x Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice $2 Konspekt $9 22
100 1# $a Vojtěch, Dalibor $7 ola2005262963 $4 aut
245 10 $a Materiály a jejich mezní stavy / $c Dalibor Vojtěch
250 ## $a Vyd. 1.
260 ## $a Praha : $b Vydavatelství VŠCHT, $c 2010
300 ## $a 204 s. : $b barev. il. ; $c 25 cm
504 ## $a Obsahuje bibliografii
550 ## $a Vydavatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
650 07 $a materiály $2 czenas $7 ph115242
655 #7 $a učebnice vysokých škol $7 fd133772 $2 czenas
710 2# $a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze $7 kn20010710384
856 41 $u http://toc.nkp.cz/NKC/201006/contents/nkc20102106837_1.pdf $y Obsah
901 $f 1. vyd. $o 20100519
910 ## $a LID001 $b A 63461 $x kpm01426632
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link