Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu plánování péče
Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová

Dnes vráceno
knihy
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2010;
183 s. ; 23 cm
Ostatní autoři: Pazlarová, Hana
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    1 Podoby rodinného soužití v současné západní civilizaci
1.1 Civilizační a kulturní kontext rodiny
1.2 Pojem rodina
1.3 Funkce rodiny
Použitá literatura
2 Problém objektivity a norem při posuzování rodiny
2.1 Povaha teorií v pomáhajících profesích
2.2 Pojmy popisující funkčnost rodiny
2.3 Normy
2.4 Problém objektivity hodnotitele
Použitá literatura
3 Obecné teorie rodiny
3.1 Teorie směny
3.2 Komunikační teorie
3.3 Strukturální teorie
3.4 Teorie uspokojení vrozených potřeb
3.5 Ekologická teorie
3.6 Teorie rodinného životního cyklu
3.7 Teorie subkultury zprostředkované rodinou
3.8 Vícedimenzionální modely a nástroje
3.9 Shrnutí a poznámka k typologii rodin
Použitá literatura
4 Rodičovství
4.1 Rodičovství, rodičovské chování
4.2 Rodičovství v kontextu vývoje společnosti
4.3 Poruchy rodičovství
4.4 Rodičovství v náhradní rodině
4.5 Výchova dětí v ústavních podmínkách
Použitá literatura
5 Partnerství
5.1 Definice partnerství
5.2 Biologická stránka partnerství
5.3 Osobnostní dispozice
5.4 Sociální kontext
5.5 Způsob vzájemného chování partnerů
5.6 Kvalita interakce
5.7 Nesoulad v partnerství
Použitá literatura
6 Sourozenectví
6.1 Sourozenecké pozice
6.2 Jedináčkovství
Použitá literatura
7 Teritorialita
7.1 Teritorium
7.2 Historický exkurz do lidské teritoriality
7.3 Domov v současné euroamerické společnosti
7.4 Korespondence mezi charakteristikami lidí a jejich osobním teritoriem Použitá literatura
8 Ekonomika a provoz rodiny
8.1 Vymezení chudoby
8.2 Vliv chudoby na děti
8.3 Státní podpora nemajetným v ČR
8.4 Zadlužení rodin
Použitá literatura
Elektronické zdroje
9 Vnější a vnitřní vztahy rodiny
9.1 Vnitřní vztahy
9.2 Rodinná koncepce sociální skutečnosti a vnější vztahy
Použitá literatura
10 Rodinná kultura a hodnoty
10.1 Interkulturní rozdíly
10.2 Vývoj hodnotového klimatu kultury ve vztahu k rodině
10.3 Osvojování a modifikace kulturních vzorců
10.4 Kulturní profil rodiny
10.5 Hodnocení odlišné kultury
10.6 Posuzování romských rodin
Použitá literatura
11 Kontexty, cíle a modely hodnocení rodiny
11.1 Situace určující cíle hodnocení
11.2 Podnět k hodnocení
11.3 Hodnocení jako proces
11.4 Rozsah hodnocení a potřebný čas
11.5 Možné roviny hodnocení
11.6 Prostředí vhodné pro hodnocení rodiny
11.7 Modely hodnocení
Použitá literatura
12 Metody využitelné k posuzování rodiny
12.1 Základní metody využitelné pro posuzování
12.2 Doporučení k některým metodám
Použitá literatura
13 Hodnocení zdrojů rodiny
13.1 Přístup založený na konceptu nezdolnosti
13.2 Přístup založený na hodnocení potřeb
Použitá literatura
14 Hodnocení vývoje dítěte
14.1 Multidisciplinární hledisko
14.2 Hodnocení podle potřeb dítěte a stavu jejich uspokojení
14.3 Hodnocení vývojové úrovně
14.4 Doporučená struktura údajů
Použitá literatura
15 Hodnocení rizika pro děti
15.1 Druhy nevhodného zacházení pečujících osob s dětmi
15.2 Interakce rizikových faktorů
15.3 Rizikové faktory na straně rodičů
15.4 Rizikové faktory na straně dětí
15.5 Rizikové faktory v interakci rodiny
15.6 Rizikové faktory v širším prostředí rodiny
Použitá literatura
16 Hodnocení vlivu traumatických událostí na dítě
16.1 Trauma a lidský mozek
16.2 Změny v chování a prožívání dětí
16.3 Hodnocení vlivu traumatu
16.4 Možnosti kompenzace traumatu
Použitá literatura
17 Doporučené postupy pro hodnocení rodiny
17.1 Navázání kontaktu s rodinou
17.2 Dojednávání a průběh profesionální návštěvy v rodině
17.3 Hodnocení jednotlivých aspektů fungování rodiny
Použitá literatura
18 Plánování práce s dítětem a rodinou
18.1 Situace vyžadující plánování
18.2 Doporučené principy
18.3 Možná východiska a typy plánování
18.4 Účastníci plánování a jejich role
18.5 Příprava na plánování
18.6 Plánování formou případových konferencí
18.7 Obsah plánu
18.8 Podmínky úspěchu
18.9 Rizika spojená s plánováním
Použitá literatura
19 Rodinné konference
19.1 Původ rodinných konferencí
19.2 Základní principy rodinných konferencí
Použitá literatura
20 Rozhodování o podpoře rodiny
20.1 Faktory významné při doporučování profesionální podpory
20.2 Rodinná terapie
20.3 Práce s manželským či partnerským systémem
20.4 Práce s dospělým členem rodiny jako jednotlivcem
20.5 Práce s dítětem jako s jednotlivcem
20.6 Hodnocení motivace a dojednávání kontraktu
Použitá literatura
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Údaje o názvu Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu plánování péče /
Hlavní záhlaví - osobní jméno Matoušek, Oldřich, 1947-
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Pazlarová, Hana
Kód předmětové kategorie 364-1/-7 Druhy sociální pomoci a služeb
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma problémové rodiny
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma vývoj dítěte
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma péče o dítě
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma evaluace
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma sociální práce
Rejstříkový termín - žánr/forma příručky
Údaje o vydání Vyd. 1.
Nakladatelské údaje Praha : Portál, 2010
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-7367-739-8 (brož.)
Fyzický popis 183 s. ; 23 cm
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografie
Elektronické umístění a přístup Obsah Obsah
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpm01445431
3 CZ PrNK
5 20170713031629.3
7 ta
8 100512s2010----xr ||||e|f||||000|0|cze||
20 ## $a 978-80-7367-739-8 (brož.)
40 ## $a ABA001 $b cze
72 #7 $a 364-1/-7 $x Druhy sociální pomoci a služeb $2 Konspekt $9 18
100 1# $a Matoušek, Oldřich, $d 1947- $7 nlk19990073542 $4 aut
245 10 $a Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu plánování péče / $c Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová
246 18 $a Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny
250 ## $a Vyd. 1.
260 ## $a Praha : $b Portál, $c 2010
300 ## $a 183 s. ; $c 23 cm
504 ## $a Obsahuje bibliografie
650 07 $a problémové rodiny $2 czenas $7 ph166514
650 07 $a vývoj dítěte $2 czenas $7 ph127471
650 07 $a péče o dítě $2 czenas $7 ph124848
650 07 $a evaluace $2 czenas $7 ph205091
650 07 $a sociální práce $2 czenas $7 ph125805
655 #7 $a příručky $7 fd133209 $2 czenas
700 1# $a Pazlarová, Hana $7 jx20070626023 $4 aut
856 41 $u http://toc.nkp.cz/NKC/201009/contents/nkc20102106089_1.pdf $y Obsah
901 $b 9788073677398 $f 1. vyd. $o 20101008
910 ## $a LID001 $b A 64109 $x kpm01445431
Dokumenty ke stažení
Signatura: A 64109
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné