Úvod do studia jazyka
Jiří Černý

Dnes vráceno
knihy
1. vyd.
Olomouc : Rubico, 1998;
248 s. : il. ; 21 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

jazyk teorie --- lingvistika teorie --- vývoj jazyka --- studium jazyků teorie

Obsahuje bibliografii a rejstřík

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Obsah....................................................5
Předmluva................................................9
Jak studovat tuto knížku................................10
1.1	Jazyk a jeho funkce......................................13
1.11 Komunikační proces.................................13
Q 1.12 ZÁKLADNÍ FUNKCE DOROZUMÍVACÍ (SDĚLOVACÍ) .............14
1.13 Ostatní funkce.....................................16
1.2	Jazykový vývoj...........................................17
1.21	Vznik a vývoj jazyka..............................17
1.22	Fonetické změny...................................18
1.23	Vývoj gramatiky...................................23
1.24	Vývoj slovní zAsoby...............................27
1.25	Příklady; norma, internacionalismy................35
1.26	Tendence diferenciační a integrační..............3 8
c 1.27 Vývoj jazyka ? dítěte..............................41
1.3	Mluvena a psanA podoba...................................42
1.31	Rozdíly mezi mluveným a psaným jazykem.............42
1.32	Vývoj písma.......................................44
1.33	Ortografie a pravopisné reformy...................47
1.4	Klasifikace jazyků.......................................48
1.41	PoCet jazyků a jejich uživatelů...................4 8
1.42	Genetická klasifikace.............................50
1.43	NostratickA teorie................................57
(I ^ <ár 1.44 Typologická klasifikace..........................5 9
1.5	Systém a struktura jazyka...............................6 3
1.51	Pojem struktury a systému.........................63
1.52	Struktura slova (výrazu)..........................63
1.53	Struktura věty....................................64
1.6	Lingvistika, jej! vývoj a metody ........................65
1.61	Prehistorie........................................65
1.62	Tzv. PREDVEDECKÉ OBDOBÍ...........................65
¦ v?y 1.63 Srovnávací a historická gramatika 19. století......68
'	1.64 Strukturalismus....................................69
1.65 Moderní pomezní disciplíny.........................70
1.7	Dělení lingvistiky.......................................72
1.71	Kritéria pro dělení lingvistiky...................72
//?	1.72 Hlavní lingvistické disciplíny.....................72
1.73 DalSí disotlíny....................................73
I 2.1 Fonetika.................................................75
2.11	Vývoj fonetiky....................................75
2.12	Rozděleni tonetiky................................76
2.13	TZV. MLUVIDLA.....................................77
2.14	Klasifikace samohlásek............................80
2.15	Klasifikace souhlásek.............................81
2.16	Slabika..........................................86
2.17	SUPRASEOMENTÁLNl PRVKY...........................8 8
2.18	Eufonie...........................................91
2.19	Experimentální metody a krize fonetiky...........92
2.2 Fonologie...................................................93
2.21	Vznik fonologie....................................93
W- cí 2.22 HUŠKA A FONÉM.......................................94
2.23	Fonoloqickě opozice................................96
2.24	Vliv fonologie na jiné discipliny.................98
3.1	Morfologie................................................101
3.11	Podstata gramatiky a jbjI rozdělen!...............101
3.12	Vznik morfologických kategorii....................103
3.13	Príklad 1: Kategorie rodu substantiv..............104
3.14	PRIklad 2: Kategorie Času a vmu...................107
3.15	Asymetrická struktura kategorii a pRIznakovost....111
3.16	Kategorie «sia....................................115
3.17	Kategorie pádu a urCenosti........................116
3.18	Kategorie osoby...................................118
3.19	Ostatní slovesné kategorie........................120
3.2	Syntax....................................................121
3.21	Lineární charakter věty a jejI struktura..........121
3.22	Věta ? text.......................................125
3.23	Jednoduchá věta a iuxtapozice.....................126
3.24	Souvětí souřadné..................................128
3.25	Souvětí podradné..................................129
3.26	Složité větné konstrukce..........................131
3.27	Zkracování vět a polovětné vazby..................136
3.28	Metody syntaktického rozboru......................138
3.29	PRIklad asymetrie v syntaxe podmínkové věty.......142
4.1 Lexikologie a lexikografie.................................147
4.11	Obsah Lexikologie.................................147
4.12	Kvantitativní vztahy ve slovní zásobě............147
4.13	Základní a odvozená slova........................149
4.14	TvoftENl SLOV...................................151
4.15	Internacionalismy...............................15 5
4.16	Lexikografie....................................159
4.2 Sémantika.................................................164
4.21	Vývoj sémantiky...................................164
??	?	4.22 Významová složka jazykového	znaku................165
^	4.23 Sémiotika.........................................168
5.1	Rétorika..................................................171
5.11	Vznik a vývoj rétoriky............................171
5.12	DneSnI aplikace..................................172
5.2	Etymologie................................................172
5.21	Nauka o pOvodu slov...............................172
5.22	PWklady..........................................173
5.3	Dialektologie.............................................176
5.31	Vznik a obsah Dialektologie.......................176
5.32	Lingvistické atlasy..............................178
5.33	Metody dialektologického výzkumu.................179
5.34	PRIklad 1: PrAce v terénu........................185
5.35	PRIklad 2: Údaje o informátorech.................186
5.36	PRIklad 3: Mapy..................................187
5.4	Stylistika................................................190
/ T5\ 5.41 Tradiční stylistika................................190
5.42	Současna teorie funkCnIch stylů..................193
6.1	Matematická lingvistika...................................197
6.11 Úvodní poznAmka o pomezních disciplinách..........197
2) <ř—	6.12 Kvantitativní lingvistika........................197
6.13	Matematické modely...............................201
6.14	PoCItaCovA lingvistika...........................203
6.2	Psycholingvistika........................................204
<	6.21 Vývoj a obsah psycholingvistiky...................204
6.22	BlLINGVISMUS ....................................206
6.23	Teorie ReCové Činnosti...........................207
6.3	Pragmalingvistika a paralingvistika.......................209
6.31	PRAGMALINOVm iKA..................................209
6.32	Paralinovistika..................................209
6.4	Textová lingvistika.......................................211
6.41	1ÉXT JAKO zAkladnI JAZYKOVÁ jednotka..............211
6.42	Spojitost textu a deiktické prostředky...........212
6.5	Neurolingvistika........................................214
6.51	VtVOJ A OBSAH NBUROLINGVXSTObY..................214
6.52	Afázie..........................................214
6.6	SOCIOLINGVISTIKA........................................216
6.61	Vývoj a obsah sociounovistiky...................216
6.62	SoCIOUNOVISTICKfi metody........................219
6.7	Etnolingvistika a lingvistická antropologie.............220
6.71	Vývoj a obsah etnounovistiky....................220
6.72	Lingvistická antropologie.......................221
6.73	Hypotéza Satira a Whorfa........................222
6.8	Filozofie jazyka........................................223
6.81	Filozofie a lingvistika.........................223
6.82	Teorie jazykového relativismu...................223
Jmenný rejstřík..............................................225
Věcný rejstřík...............................................227
Literatura...................................................245
Seznam obrázků...............................................246
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Údaje o názvu Úvod do studia jazyka /
Hlavní záhlaví - osobní jméno Černý, Jiří, 1936 ún. 29.-
Kód předmětové kategorie 81 Lingvistika. Jazyky
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma jazyk teorie
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma lingvistika teorie
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma vývoj jazyka
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma studium jazyků teorie
Rejstříkový termín - žánr/forma příručky
Údaje o vydání 1. vyd.
Nakladatelské údaje Olomouc : Rubico, 1998
Mezinárodní standardní číslo knihy 80-85839-24-5 978-80-85839-24-1 (brož.)
Fyzický popis 248 s. : il. ; 21 cm
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografii a rejstřík
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpm0151697
3 CZ PrNK
5 20170712194014.9
7 ta
8 990503s1998----xr a|||e|f||||001|0|cze||
20 ## $a 80-85839-24-5 $q (brož.) $z 978-80-85839-24-1
40 ## $a ABA001 $b cze $d LID001
72 #7 $a 81 $x Lingvistika. Jazyky $2 Konspekt $9 11
100 1# $a Černý, Jiří, $d 1936 ún. 29.- $7 jn19981002635 $4 aut
245 10 $a Úvod do studia jazyka / $c Jiří Černý
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Olomouc : $b Rubico, $c 1998
300 ## $a 248 s. : $b il. ; $c 21 cm
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstřík
650 07 $a jazyk $x teorie $2 czenas $7 ph114818
650 07 $a lingvistika $x teorie $2 czenas $7 ph115153
650 #7 $a vývoj jazyka $2 czenas
650 07 $a studium jazyků $x teorie $2 czenas
655 #7 $a příručky $7 fd133209 $2 czenas
901 $b 9788085839241 $f 1. vyd. $g Na rubu titulního listu uvedeno chybně: ISBN: 80-85839-24-5 $o 19990506
910 ## $a LID001 $b A 50467 $x kpm0151697
Dokumenty ke stažení
Signatura: A 50467
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné