Péče o psychiku onkologicky nemocných
Olga Dostálová

Dnes vráceno
knihy
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2016;
166 stran : černobílé ilustrace ; 24 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

onkologičtí pacienti psychologické aspekty --- maligní nádorová onemocnění psychologické aspekty --- psychoterapie metody --- ošetřovatelská péče psychologické aspekty --- paliativní péče psychologické aspekty --- zdravotní sestry psychologické aspekty --- interpersonální komunikace psychologické aspekty

Obsahuje bibliografii a rejstřík

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Předmluva.....................................................................9
Úvod.........................................................................11
1	Motivate k volbě povolání zdravotní sestry, očekávání a první dojmy
při nástupu do zaměstnání................................................13
1.1	Vymezení pojmů ......................................................13
1.2	Motivace ? volbě povolání...........................................14
1.2.1	Příklady motivací ? volbě povolání lékaře....................14
1.2.2	Motivace ? volbě povolání zdravotní sestry...................15
1.3	Očekávání před nástupem do zaměstnání...............................18
1.4	Nástup do zaměstnání................................................19
2 Význam osobního života a rodinného zázemí pro výkon zdravotnického povolání.20
2.1	Zaměstnané ženy v minulosti.........................................20
2.2	Některé zajímavosti z vývoje ošetřovatelství ........................21
2.3	Práce a domácnost v nedávné minulosti...............................22
2.4	Práce a soukromý život v současnosti................................23
2.5	Samota a osamělost..................................................24
2.6	Stav proudění ......................................................24
3	0 komunikaci obecně a ve zdravotnictví...................................26
3.1	Obecné pojmy komunikace ............................................26
3.1.1	Definice interakce a komunikace..............................26
3.1.2	Způsoby komunikace...........................................27
3.1.3	Několik příkladů chybné komunikace z praxe...................29
3.1.4	Komunikace a zdravotní porucha...............................30
3.1.5	Následky poruch komunikace...................................31
3.2	Iatrogenic a zdravotnická laborogenie...............................31
3.3	Komunikace s pacienty v obecné rovině...............................33
4	Vztahy, komunikace a spokojenost členů pracovního týmu...................35
4.1	Komunikace v pracovním kolektivu a její nedostatky..................35
4.1.1	Vlastnosti výhodné pro komunikaci v kolektivu................35
4.1.2	Některé problémy komunikace v kolektivu......................35
4.2	Uvědomění si případných vlastních nedostatků .......................41
4.3	Poruchy osobnosti ..................................................41
4.3.1	Moje první setkání s mobbingem...............................43
4.4	Ukázky některých komunikačních strategií............................44
4.4.1	Asertivní práva..............................................44
4.4.2	Návody pro úspěšnou komunikaci...............................45
5	Vliv zhoubné nádorové nemoci na psychiku pacienta a působení sestry......47
5.1	Pojmy užívané v souvislosti se zdravím a nemocí.....................47
5.2	Psychoonkologie.....................................................48
5.3	Postoje pacienta ? nemoci...........................................48
5
5.4	Zhoubné nádorové onemocnění............................................48
5.4.1	Psychický stav pacienta s nádorovým onemocněním.................49
5.4.2	Současné možnosti péče o pacienta lékařem a sestrou.............59
5.4.3	Psychoneuroimunologie...........................................62
5.4.4	Pomoc pacientovi při zvládání emocí.............................63
5.4.5	Terapeutický vztah..............................................66
6	Paliativní léčba a péče...................................................68
6.1	Vymezení pojmů.........................................................68
6.2	Současné uplatnění paliativní léčby	...................................69
6.2.1	Úkoly sestry v paliativní léčbě.................................69
6.2.2	Emocionální stav pacienta v souvislosti s paliativní léčbou.....70
6.2.3	Zajištění přiměřených informací.................................75
6.2.4	Využití poznatků z psychologie emocí............................75
6.3	Tanatologie a eutanázie ...............................................76
6.3.1	Tanatologie.....................................................76
6.3.2	Eutanázie.......................................................77
6.3.3	Intrapsychické fenomény na okraji smrti ........................77
7	Stres, emoční vyčerpání a profesionální deformace zdravotnických pracovníků.80
7.1	Stres .................................................................80
7.2	Profesionální deformace................................................80
7.3	Syndrom vyhoření..................................................... 81
7.3.1	Stadia vedoucí ? syndromu vyhoření..............................81
7.3.2	Příznaky syndromu vyhoření......................................81
7.3.3	Řešení syndromu vyhoření........................................83
7.4	Balintovské skupiny....................................................83
8	Podávání informací .......................................................85
8.1	Základní otázky........................................................85
8.2	Příklady některých komunikačních strategií ............................85
8.3	Přístupy ? alternativní léčbě..........................................87
8.4	Epidemiologie a etiologie zhoubných	nádorů.............................88
8.4.1	Skupiny rizikových faktorů......................................88
8.4.2	Nejčastější kancerogeny.........................................89
8.5	Způsoby přijetí informace o nemocném jeho rodinným příslušníkem .... 91
9	Techniky zvládání vlastní psychiky u sestry a možnost jejich uplatnění u nemocného . . .96
9.1	Pojmy vztahující se ? tématu ..........................................96
9.1.1	Relaxace........................................................96
9.1.2	Koncentrace.....................................................97
9.1.3	Vizualizace.....................................................98
9.1.4	Imaginace.......................................................98
9.1.5	Meditace........................................................99
9.2	Techniky ? navození vnitřní harmonie .................................100
9.2.1	Techniky relaxace..............................................100
9.2.2	Techniky koncentrace...........................................102
9.2.3	Cvičení meditace...............................................104
9.2.4	Pránajáma......................................................105
6
9.2.5	Antar mauna (cvičení vnitřního ticha)...........................105
9.3	Stavy vědomí.........................................................1°5
9.3.1	Přirozené stavy vědomí prozkoumané védou........................106
9.3.2	Změněné vědomí dosahované psychoterapií.........................106
9.3.3	Transcendence...................................................106
10	Stručný přehled některých psychoterapeutických metod použitelných v onkologii ... 109
10.1	Definice psychoterapie...............................................109
10.2	Empatický přístup....................................................HO
10.2.1	Základní pojmy................................................HO
10.2.2	Význam empatie v psychoterapii................................111
10.2.3	Užití empatie v onkologii.....................................?2
10.3	Racionální a kognitivní psychoterapie................................113
10.3.1	Racionální psychoterapie......................................??
10.3.2	Kognitivní psychoterapie........................................?4
10.4	Náhledová psychoterapie................................................?7
10.4.1	Náhled v psychoterapii..........................................?7
10.4.2	Hodnoty.........................................................?8
10.4.3	Náhled u onkologicky nemocných.................................118
10.5	Sugestivní psychoterapie..............................................120
10.5.1	Sugesce........................................................120
10.5.2	Bdělé sugesce a autosugesce....................................122
10.5.3	Hypnóza a autohypnóza..........................................123
10.6	Relaxační a imaginační techniky používané	v psychoterapii ............132
10.6.1	Nižší stupeň autogenního tréninku	podle Schultze...............132
10.6.2	Vyšší stupeň autogenního tréninku	a	jeho využití v onkologii ... 136
10.6.3	Progresivní relaxace podle Jacobsona ..........................137
10.6.4	Intenzivní meditace............................................139
10.7	Tréninkové metody.....................................................140
10.7.1	Nácvik funkcí..................................................140
10.7.2	Kontrola zpětnou vazbou .......................................141
10.7.3	Systematická desenzibilizace ..................................142
10.7.4	Odnaučování ...................................................143
10.8	Nápodoba .............................................................143
10.9	Skupinová terapie, rehabilitační kroužky a	pacientské kluby...........144
10.9.1	Klasická skupinová psychoterapie...............................144
10.9.2	Psychoterapeutické skupiny v onkologii.........................144
10.9.3	Kroužky jógy v onkologii.......................................144
Závěr ..........................................................................149
Seznam literatury...............................................................150
Rejstřík........................................................................163
7
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Údaje o názvu Péče o psychiku onkologicky nemocných /
Hlavní záhlaví - osobní jméno Dostálová, Olga
Vedlej z hlav pro edici - unifikovan n zev Sestra (Grada)
Kód předmětové kategorie 615.8 Fyzioterapie. Psychoterapie. Alternativní lékařství
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma onkologičtí pacienti psychologické aspekty
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma maligní nádorová onemocnění psychologické aspekty
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma psychoterapie metody
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma ošetřovatelská péče psychologické aspekty
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma paliativní péče psychologické aspekty
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma zdravotní sestry psychologické aspekty
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma interpersonální komunikace psychologické aspekty
Rejstříkový termín - žánr/forma příručky
Údaje o vydání 1. vydání
Nakladatel atd. Praha : Grada Publishing, 2016
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-247-5706-3 (brožováno)
Fyzický popis 166 stran : černobílé ilustrace ; 24 cm
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografii a rejstřík
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpm01520948
5 20170304044751.8
7 ta
8 160627s2016----xr o|||f|f|||#001|0#cze||
20 ## $a 978-80-247-5706-3 $q (brožováno)
40 ## $a LID001 $b cze $e rda
72 #7 $a 615.8 $x Fyzioterapie. Psychoterapie. Alternativní lékařství $2 Konspekt $9 14
100 1# $a Dostálová, Olga $7 xx0047889 $4 aut
245 10 $a Péče o psychiku onkologicky nemocných / $c Olga Dostálová
250 ## $a 1. vydání
264 #1 $a Praha : $b Grada Publishing, $c 2016
300 ## $a 166 stran : $b černobílé ilustrace ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Sestra
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstřík
650 #7 $a onkologičtí pacienti $x psychologické aspekty
650 #7 $a maligní nádorová onemocnění $x psychologické aspekty
650 #7 $a psychoterapie $x metody
650 #7 $a ošetřovatelská péče $x psychologické aspekty
650 #7 $a paliativní péče $x psychologické aspekty
650 #7 $a zdravotní sestry $x psychologické aspekty $2 czenas
650 #7 $a interpersonální komunikace $x psychologické aspekty $2 czenas
655 #7 $a příručky $7 fd133209
830 #0 $a Sestra (Grada)
910 ## $a LID001 $b A 100831
Dokumenty ke stažení
Signatura: A 100831
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné