Paměť válek a konfliktů
V. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře
Alexander Kratochvil, Jiří Soukup a kol. (eds.)

Dnes vráceno
knihy
Vydání první
Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. : Akropolis, 2016;
427 stran : ilustrace ; 21 cm
Ostatní autoři: Kratochvil, Alexander; Soukup, Jiří,
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

války Evropa střední a východní --- konflikty Evropa střední a východní --- česká literatura 20.-21. století --- literární náměty --- memoárová literatura --- literatura a válka --- literatura a dějiny --- sociální paměť

"V. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře, Praha 26.6.-4.7.2015 "--Tiráž

Částečně slovenský text, anglická resumé

Obsahuje bibliografie a rejstřík

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Úvodem: válka, paměť a zapomnění

9
Próza jako médium paměti
Paměť tureckých válek v meziválečné a současné české
a slovenské literatuře


-15
Charles Sabatos
Válka roku 1866 očima Vladimíra Körnera.
Poznámky na okraj cyklu Post bellum 1866-26
Aleksandra Paj^k
Špicl v české literatuře


-39
Stephan-Immanuel Teichgräber
Téma druhé světové války v českých čítankách v letech 1948—201051
Ursula Stohler
Nostalgické vzpomínky na dětství za druhé světové války
v českých autobiografiích60
Klára Soukupová
„Nultý čas“: příběhy z konce války v prózách Jiřího Kratochvíla -Petra James
Pořád krmit paměť světa... ?
O (pop)paměti v současné české literatuře a kultuře
Urszula Kowalska
Válka imaginační, mystifikační, halucinační
(v nejnovější české próze)


-93
Anželina Penčeva
Obrazy vojny v próze pre deti a mládež-102
Eva Pršová
Rodinná paměť tematizující válečný konflikt
v memoárové literatuře-112
Alena Zachová
Poezie jako médium paměti
Vzpomínky na válku v básnických debutech šedesátých let123
Lucie Antošíková
Obrazy války — záznamy paměti?
Zralé básnické skladby, reminiscenční básnické výpovědi
Viléma Závady, Josefa Kostohryza, Františka Hrubína


-131
Iva Málková
Komiks jako médium paměti
Políčka konfliktní a válečná.
Reflexe války a konfliktu v českém komiksu


-145
Martin Foret
Alois Nebel v říši symbolů: kreslený román
mezi pamětí a postpamětí155
Madlene Hagemann, Gernot Howanitz
Paměť světových válek
První světová válka mezi nacionalismem a humanismem
(aneb česká a slovinská literatura na italské frontě)
169
Matteo Colombi
Ztracený, hledaný, legendární. Peripetie druhého života
válečného konce Františka Gellnera


-181
Lucie Kořínková
První světová válka v denících (a vzpomínkách)
Anny Lauermannové-Mikschové
-194
Tereza Riedlbauchová
Legionářská literatura jako součást paměti národa


203
Dobrava Moldanová
Tajovského legionárske prózy: od štátotvornosti ? tabuizácii
-212
Marcela Mikulová
Válka v utopických vizích první republiky


223
Anna Amelina
Velkovýroba ctnosti. Jeden z obrazů první světové války
v antiutopické literatuře

-231
Olga Pavlova
Autor — dílo — cenzor aneb Eduard Bass
a jeho Čtení o roce osmačtyřicátém

-240
Daniel Jakubíček
Ukrajina a Taliansko v osobnej a básnickej reminiscencii Jána Motulka
254
Jozef Brunclík
Konec války a jeho reflexe v paměti přímých účastníků.
Nálet amerických hloubkám na jihočeské městečko Mirotice 29. dubna 1945


-270
Bohuslav Hoffmann
Paměť antisemitismu a šoa
Reprezentace první světové války v diskurzech
českého literárního antisemitismu283
Lukáš Borovička
Technika lokalizace v literárním obrazu „uzavřené čtvrti“ okupované Lodže v letech 1940—1944 (ghetto v románu
Františka Kafky Krutá léta)


-295
Ilona Gwóždž-Szewczenko
Motiv holokaustu v Přestupném ????]\?\? Koláře-307
Anna Stejskalová
Vnitřní prožitky a vědomí postav v díle Arnošta Fustiga
a Imre Kertésze


-314
Ingrid Chytilová
Zobrazenie holokaustu v slovenskej
ponovembrovej próze
325
Gabriel Lukáč
Paměť vyhnání/odsunu
Reflexe odsunu Němců v nej novější české a slovenské próze
psané ženami
337
Joanna Czapliňska
Sen o Sudetech.
Česká literatura věnovaná tématu odsunu německy mluvícího
obyvatelstva jako forma paměťové terapie346
Karolina Čwiek-Rogalska
Tematizace poválečného odsunu/vyhnání v paměti míst
(v současné české próze)356
Petr Hrtánek
Lingvistika a bohemistika v kontextu války
Lingvisté ve válce — hodnoty v konfliktu367
Václav Velčovský
Pražský lingvistický kroužek v období protektorátu
Ondřej Sládek
Důsledky druhé světové války
pro Pražský lingvistický kroužek387
Marie Havránková, Vladimír Petkevič
Nové přístupy ruské bohemistiky ? bádání
o české literatuře období druhé světové války


-396
Ludmila Budagova
Medailony autorů
405
Jmenný rejstřík417
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Údaje o názvu Paměť válek a konfliktů : V. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře /
Hlavní záhlaví - jméno akce Válka a konflikt v české literatuře (kongres) (2015 : Praha, Česko)
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Kratochvil, Alexander
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Soukup, Jiří, 1983-
Kód předmětové kategorie 821.162.3.09 Česká literatura (o ní)
Vedlejší věcné záhlaví-chronologický termín 20.-21. století
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma války Evropa střední a východní
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma konflikty Evropa střední a východní
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma česká literatura 20.-21. století
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma literární náměty
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma memoárová literatura
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma literatura a válka
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma literatura a dějiny
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma sociální paměť
Rejstříkový termín - žánr/forma kolektivní monografie
Údaje o vydání Vydání první
Nakladatel atd. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. : Akropolis, 2016
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-88069-14-0