"Česká" nebo "československá" armáda?
národnostní složení československých vojenských jednotek v zahraničí v letech 1939-1945
Zdenko Maršálek

Dnes vráceno
knihy
Vydání první
Praha : Academia, 2017;
525 stran, xvi, viii stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 24 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

zahraniční odboj Československo 1939-1945 --- zahraniční vojenské jednotky Československo 1939-1945 --- národnostní menšiny Československo --- národnostní otázka Československo

Studie detailně rozebírá národnostní složení československých armád v období druhé světové války.

České a anglické resumé

Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Předmluva.................................................... 11
L ÚVOD...................................................................
II. NÁRODNOST, STATISTIKA, ARMÁDA.
PROBLEMATIKA STATISTICKÉHO PODCHYCENÍ NÁRODNOSTI V ČESKOSLOVENSKU A V ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDĚ....................35
2.1	Národnost jako statistický problém. Problematika národnostní identifikace v českých zemích z pohledu statistiky: tvorba a proměny
definic a kritérií a vliv politických tlaků a historického vývoje...37
2.2	Národnostní statistika v armádě. Způsob evidence národnostního
složení v československé armádě a nástin jejího vývoje..............58
2.3	Národnostní problematika v armádě v letech 1918-1939. Krátký exkurz.67
?. METODOLOGIE A CÍLE PRÁCE..............................................
3.1	Historie v číslech. Kvantitativní přístupy v historické vědě,
jejich možnosti a limity.............................................
3.2	Prameny a literatura. Možnosti a limity využití pramenů a literatury
v komparaci s metodami statistického přístupu.......................84
3.3	Cíle práce a způsob zpracování. Demonstrace škály možností
jednoduchého kvantitativního přístupu............................ 97
IV.	NA RŮZNÝCH FRONTÁCH.
NÁRODNOSTNÍ PROBLEMATIKA V ČESKOSLOVENSKÝCH JEDNOTKÁCH NA JEDNOTLIVÝCH BOJIŠTÍCH.........................105
4.1	„Francouzské období“. Československé jednotky ve Francii
z pohledu národnostní problematiky (březen 1939 - červen 1940) .....107
APLIKACE 1: Krajané a vojenská služba: sonda do problematiky rozdílu
mezi skupinami odvedených mužů a skutečně nastoupivších vojáků...142
APLIKACE 2: Ženijní rota............................................ 187
4.2	Na Britských ostrovech. Československé pozemní jednotky ve Velké
Británii (1939-1945)............................................ igg
Z PRACHU A POPELA. ORGANIZACE ČESKOSLOVENSKÝCH
JEDNOTEK VE VELKÉ BRITÁNII 1940-1941...........................206
APLIKACE 3: „Chvíle nejtěžší“. Vzpoura v Cholmondeley z pohledu
personální struktury............................................ 207
6 I .«česká", nebo „československá" armáda?
OD SYMBOLICKÉHO SVAZKU ? OBRNĚNÉ BRIGÁDĚ.
ČESKOSLOVENSKÉ JEDNOTKY VE VELKÉ BRITÁNII 1941-1943 .........219
APLIKACE 4: Vlast volá! Sonda do problematiky rozdílu mezi
odvedenými osobami a skutečně nastoupivšími vojáky..............230
APLIKACE 5: Totální mobilizace „přátelských cizinců“ ve Velké Británii
a její přínos pro československé jednotky.......................240
PŘÍPRAVA ? BOJI. ČESKOSLOVENSKÁ SAMOSTATNÁ
OBRNĚNÁ BRIGÁDA MEZI LEDNEM A ZÁŘÍM 1944 ....................253
BOJOVÉ NASAZENÍ A POSLEDNÍ MĚSÍCE VÁLKY. PROMĚNY NÁRODNOSTNÍ STRUKTURY ČESKOSLOVENSKÝCH
JEDNOTEK NA ZÁPADĚ OD ZÁŘÍ 1944 DO KVĚTNA 1945 .............. 260
MEZI „VELKÝMI“ A „MALÝMI ČÍSLY“. SROVNÁNÍ NÁRODNOSTNÍCH ASPEKTŮ V RÁMCI MENŠÍCH JEDNOTEK JAKO SONDA DO ROZDÍLŮ MEZI
STATISTICKÝM CELKEM A JEHO JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI...............270
APLIKACE 6: Proces postupné „čechizace“ jednotek v závěru války.
Druhá motorota: odlišnosti národnostního složení na příkladu jednotky
formované nově v roce 1943 s převahou vojáků z Blízkého východu.271
APLIKACE 7: Armádní Melting Pot v praxi. Třetí motorota jako příklad
jednotky formované v zimě 1944/45 z nových rekrutačních zdrojů..277
APLIKACE 8: „Odkladiště nepohodlných“. Ženijní rota československé brigády a vývoj její národnostní struktury v letech 1940-1945 jako modelový příklad pro zkoumání možného vlivu národnostních aspektů v rámci celkového posuzování spolehlivosti či nespolehlivosti vojáků.280
4.3	Na východní frontě. Národnostní struktura československých jednotek
formovaných v Sovětském svazu.................................289
APLIKACE 9: Ze země sovětů do buržoázni armády. Transporty příslušníků
Východní skupiny československé armády do Francie v roce 1940 ..292
APLIKACE 10: Základní kádr: tzv. oranská skupina...................295
4.4	Na pomezí dvou kontinentů. Československé jednotky na Blízkém
východě a jejich národnostní struktura........................343
REKRUTAČNÍ ZDROJE................................................355
APLIKACE 11: Židovští dobrovolníci ze skupiny „Milos“ jako příklad
výrazné odchylky statistického zachycení židovského původu....359
APLIKACE 12: Skupina „Mauritius“ a srovnání se skupinou „Milos“ jako příklad dokumentace souvislostí aspektů národnostní a konfesní identifikace a regionálního původu s otázkou motivace a vztahu
? československému odboji.....................................362
PROMĚNY NÁRODNOSTNÍHO SLOŽENÍ V ČASE.............................364
ROZBOR A KOMENTÁŘE SOUHRNNÉ STATISTIKY...........................373
Obsah j 7
V.	Z ODLIŠNÝCH BŘEHŮ.
NÁRODNOSTNÍ PROBLEMATIKA PERSPEKTÍVOU JEDNOTLIVÝCH NÁRODNOSTÍ A SKUPÍN......................................383
5.1	„Rusínská otázka“. Rusíni a Ukrajinci v československých vojenských
jednotkách v zahraničí.....................................387
RUSÍNI V ČESKOSLOVENSKÝCH JEDNOTKÁCH NA ZÁPADĚ................389
RUSÍNI V ČESKOSLOVENSKÝCH JEDNOTKÁCH NA VÝCHODNÍ FRONTĚ .... 397
5.2	Židovská otázka. Problémy statistického podchycení a možnosti využití statistiky jako příspěvku ? problematice vlastenecké motivace, vojenské spolehlivosti a státní loajality vojáků židovského původu
v československých zahraničních jednotkách.................416
VI.	POZNATKY, ZÁVĚRY, HYPOTÉZY................................443
6.1	„Česká“, nebo „československá“ armáda? Poznatky a postřehy, závěry,
otázky a hypotézy..........................................445
ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI.............................................445
ASPEKTY NÁRODNOSTNÍHO SLOŽENÍ.................................459
TECHNICKÉ ASPEKTY.............................................476
6.2	Závěr: „česká“, nebo „československá“ armáda?.............485
PRAMENY A LITERATURA......................................... 487
Seznam zkratek................................................511
Resumé........................................................513
Rejstřík......................................................517
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Údaje o názvu "Česká" nebo "československá" armáda? : národnostní složení československých vojenských jednotek v zahraničí v letech 1939-1945 /
Hlavní záhlaví - osobní jméno Maršálek, Zdenko, 1966-
Vedlej z hlav pro edici - unifikovan n zev 1938-1953 (Academia)
Kód předmětové kategorie 355/359 Vojenství. Obrana země. Ozbrojené síly
Vedlejší věcné záhlaví-chronologický termín 1939-1945
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma zahraniční odboj Československo 1939-1945
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma zahraniční vojenské jednotky Československo 1939-1945
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma národnostní menšiny Československo
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma národnostní otázka Československo
Vedlejší věcné záhlaví - geografické jméno Československo
Rejstříkový termín - žánr/forma monografie
Údaje o vydání Vydání první
Nakladatel atd. Praha : Academia, 2017
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-200-2608-8 (brožováno)
Fyzický popis 525 stran, xvi, viii stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 24 cm
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
Resumé atd. Studie detailně rozebírá národnostní složení československých armád v období druhé světové války.
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpm01526735
3 CZ PrSKC
5 20170831085259.6
7 ta
8 160805s2017----xr afh|f||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002787106
20 ## $a 978-80-200-2608-8 $q (brožováno)
40 ## $a ABA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze $b cze $b eng
72 #7 $a 355/359 $x Vojenství. Obrana země. Ozbrojené síly $2 Konspekt $9 15
100 1# $a Maršálek, Zdenko, $d 1966- $7 js20020722018 $4 aut
245 11 $a "Česká" nebo "československá" armáda? : $b národnostní složení československých vojenských jednotek v zahraničí v letech 1939-1945 / $c Zdenko Maršálek
246 30 $a Národnostní složení československých vojenských jednotek v zahraničí v letech 1939-1945
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a Praha : $b Academia, $c 2017
300 ## $a 525 stran, xvi, viii stran obrazových příloh : $b ilustrace (některé barevné), faksimile ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a 1938-1953 ; $v svazek 6
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
520 ## $a Studie detailně rozebírá národnostní složení československých armád v období druhé světové války.
546 ## $a České a anglické resumé
648 #7 $a 1939-1945 $7 ch460653 $2 czenas
650 07 $a zahraniční odboj $z Československo $y 1939-1945 $2 czenas $7 ph116243
650 07 $a zahraniční vojenské jednotky $z Československo $y 1939-1945 $2 czenas $7 ph137529
650 07 $a národnostní menšiny $z Československo $2 czenas $7 ph123424
650 07 $a národnostní otázka $z Československo $2 czenas $7 ph832277
651 #7 $a Československo $2 czenas
655 #7 $a monografie $7 fd132842 $2 czenas
830 #0 $a 1938-1953 (Academia)
900 $a ABA001 $b 19
910 ## $a LID001 $b A 101709
Dokumenty ke stažení
Signatura: A 101709
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné