Study of the Magnetically Induced QED Birefringence of the Vacuum in experiment OSQAR
Studie magneticky indukovaného dvojlomu z QED ve vakuu v exprimentu OSQAR
Štěpán Kunc ; školitel Miroslav Šulc ; konzultant práce Jan Skrbek, Jakub Wiener, Lyudmila Tyunina

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of ratings: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Holdings Bound volumes
Loading holdings
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw06566804
5 20180924125522.2
7 ta
8 180914s2017----xr |||||||||||||| ||eng||
40 ## $a LID001 $b cze $e rda
41 0# $a eng $b cze $b eng
44 ## $a xr
72 #7 $a 537.6/.8 $x Magnetismus. Elektromagnetismus $2 Konspekt $9 6
100 1# $a Kunc, Štěpán $4 aut
245 10 $a Study of the Magnetically Induced QED Birefringence of the Vacuum in experiment OSQAR = $b Studie magneticky indukovaného dvojlomu z QED ve vakuu v exprimentu OSQAR / $c Štěpán Kunc ; školitel Miroslav Šulc ; konzultant práce Jan Skrbek, Jakub Wiener, Lyudmila Tyunina
246 3# $a Studie magneticky indukovaného dvojlomu z QED ve vakuu v exprimentu OSQAR
264 #1 $a Liberec : $b Technická univerzita v Liberci, $c 2017
300 ## $a 104 stran : $b barevné ilustrace, grafy + $e autoreferát
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a počítač $b c $2 rdamedia
337 ## $a bez media $b n $2 rdamedia
338 ## $b cr $2 rdacarrier $a online zdroj
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
338 ## $b cd $2 rdacarrier $a počítačový disk
340 ## $a application/pdf
502 ## $b Ph.D. $a 2018-02-28 $g Doktorský
520 ## $a Klasická elektrodynamika vakua je lineární teorií a nepředpokládá foton-fotonový rozptyl ani jiné nelineární vazby mezi elektromagnetickými poli. V roce 1936 učinili Euler, Heisenberg a Weisskopf v raném vývoji kvantové elektrodynamiky (QED) předpoklad, že samotné vakuum se může chovat jako anizotropní médium za přítomnosti vnějšího magnetického pole. Tento jev je známý pod anglickým označením Vacuum Magnetic Birefringence (VMB) a od jeho prvních kvantitativních výpočtů v roce 1970 je stále velkou výzvou pro optickou metrologii. Když se lineárně polarizované světlo pohybuje silným příčným magnetickým polem ve vakuu, polarizační stav světla se změní na eliptický podobně jako v anizotropním krystalu. Rozdíl v indexech lomu řádného a mimořádného paprsku je přímo spojen se základními konstantami, jako je konstanta jemné struktury nebo Comptonova vlnová délka. Dvojlom vakua (VMB) by mohl vznikat také z existence lehkých skalárních nebo pseudoskalárních částic, jako jsou axiony nebo axionům podobné částic. Axion se rozpadá na dva fotony a to by se projevilo jako odchylka od počáteční předpovědi QED. Tato práce zkoumá možnosti měření VMB pomocí supravodivých magnetů z Large Hadron Collider (LHC). Vysoce citlivé měření dvojlomu za použití elektrooptického modulátoru je analyticky vypočítáváno a experimentálně ověřeno na Cotton-Moutonově (CME) jevu v dusíku. Měření probíhalo v rámci experimentu OSQAR v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN). V práci jsou diskutovány různé zdroje šumu a výsledná citlivost měření dvojlomu. Disertace se také zabývá využitím optického rezonátoru pro měření VMB. Na konci textu je představeno nové originální řešení pro měření VMB pomocí supravodivých magnetů se statickým magnetickým polem.
520 ## $a Classical electrodynamics in a vacuum is a linear theory and does not foresee photon-photon scattering or other nonlinear effects between electromagnetic fields. In 1936 Euler, Heisenberg and Weisskopf put framework, in the earliest development of quantum electrodynamics (QED), that vacuum can behave as a birefringent medium in the presence of the external transverse magnetic field. This phenomenon is known as Vacuum Magnetic Birefringence (VMB) and it is still challenging for optical metrology since the first calculations in 1970. When linearly polarized light travels through the strong transverse magnetic field in vacuum, the polarization state of the light would change to elliptical. The difference in the refraction indexes of the ordinary and extraordinary ray is directly related to fundamental constants, such as fine structure constant or Compton wavelength. Contributions to VMB could also arise from the existence of light scalar or pseudoscalar particles, such as axions or axions like particles. Axions couple to two photons and this would manifest itself as a sizeable deviation from the initial QED prediction. This thesis investigates the possibility of the VMB measurement with Large Hadron Collider (LHC) or other superconducting magnets. High sensitive birefringence measurement based on the electro-optic modulator is analytically calculated and experimentally tested on Cotton-Mouton effect (CME) in nitrogen gas. Measurements were made in experiment OSQAR at European Organization for Nuclear Research (CERN). Various sources of noise are discussed, and a sensitivity of the setup is presented. Optical cavities and their implementation are proposed and calculated. At the end of the thesis, the new solution for VMB measurement with superconducting magnets is presented.
540 ## $a Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26
650 07 $a elektrodynamika
655 #7 $a disertace $7 fd132024
690 $a electrodynamics
700 1# $a Šulc, Miroslav $4 ths
700 1# $a Skrbek, Jan, $d 1953- $7 jn20010309875 $4 csl
700 1# $a Wiener, Jakub $7 xx0032462 $4 csl
700 1# $a Tyunina, Lyudmila $4 csl
710 2# $a Technická univerzita v Liberci. $b Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta $7 kn20081001033 $4 dgg
856 4# $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/24687/Disertace_Kunc.pdf $z VSKP
857 $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/24687/posudky.docx $z Posudek_oponenta_VSKP
858 $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/24687/Sulc_posudek_skolitel.pdf $z Posudek_vedouciho_VSKP
859 $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/24687/Prubeh_Kunc.pdf $z Prubeh_obhajoby_VSKP
910 ## $a LID001 $b U 978 P
953 $a Polarimetrie
953 $a ellipsometr
953 $a magnetický dvojlom vakua
953 $a OSQAR
953 $a Axion
953 $a Cotton-Moutonův jev v dusíku
953 $a Polarimetry
953 $a ellipsometer
953 $a Vacuum Magnetic Birefringence
953 $a OSQAR
953 $a Axion
953 $a Cotton-Mouton effect in nitrogen
1111 $a disertační práce
1200 $a 37941
1639 $a KFY $b Aplikované vědy v inženýrství/Fyzikální inženýství
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link