Komparativní výhody indické ekonomiky v mezinárodním obchodě
Comparative Advantages of Indian Economy in International Trade
Vojtěch Machytka ; vedoucí práce Aleš Kocourek ; konzultant práce Miroslav Novák, Jiří Vinklář

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of ratings: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Holdings Bound volumes
Loading holdings
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw06567104
5 20181012125351.3
7 ta
8 181011s2017----xr |||||||||||||||||cze||
40 ## $a LID001 $b cze $e rda
41 0# $a cze $b eng $b cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 339.5 $x Zahraniční obchod. Mezinárodní obchod $2 Konspekt $9 4
100 1# $a Machytka, Vojtěch $4 aut
245 10 $a Komparativní výhody indické ekonomiky v mezinárodním obchodě = $b Comparative Advantages of Indian Economy in International Trade / $c Vojtěch Machytka ; vedoucí práce Aleš Kocourek ; konzultant práce Miroslav Novák, Jiří Vinklář
246 3# $a Comparative Advantages of Indian Economy in International Trade
264 #1 $a Liberec : $b Technická univerzita v Liberci, $c 2017
300 ## $a 50 : $b barevné ilustrace, tabulky, grafy
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a počítač $b c $2 rdamedia
337 ## $a bez media $b n $2 rdamedia
338 ## $b cr $2 rdacarrier $a online zdroj
338 ## $b nc $2 rdacarrier $a svazek
340 ## $a application/pdf
502 ## $b Bc. $a 2018-01-30 $g Bakalářský
520 ## $a Bakalářská práce se zabývá komparativními výhodami indické ekonomiky v mezinárodním prostředí. Indie je druhou nejlidnatější zemí světa s velkou pracovní silou, jejíž ekonomika má vysoké tempo růstu GDP. První část práce pojednává o teorii komparativní výhodu, o období, ve kterém byla vytvořena, o původní verzi a poté o moderních výkladech této teorie a jejím využití v dnešní ekonomii. Ve druhá části je popsána indická ekonomika, její největší sektory a sektory s největší komparativní výhodou. Ve třetí části je představen region jižní Asie, státy, do něho náležící, a srovnány komparativní výhody jednotlivých států. Hlavním cílem této bakalářské práce je odhalit sektory indické ekonomiky s největšími komparativními výhodami a tyto výhody srovnat s ostatními státy regionu jižní Asie. Závěr práce odhaluje nejdůležitější sektory indické ekonomiky, sektory s největší komparativní výhodou a popisuje sektor služeb, nejvýznamnější sektor ekonomiky, konkrétně odvětví informačních a telekomunikačních technologií a ostatní služby. V závěru je také vyhodnocena indická ekonomika jako největší z celého regionu.
520 ## $a This bachelor thesis research comparative advantages of indian economy in an international market. India has second highest population in the world with strong labor force. It's economy has high GDP growth. The first part is about theory of comparative advantage, historical period, first version of the theory and about modern interpretations of the theory and how it is used in today's economics. The second part is about indian economy, biggest sectors of it's economy and sectors with biggest comparative advantage. The third part is about South Asia region, countries of the region are introduced and there is comparison of comparative advantages of each country. The main object of this bachelor thesis is to reveal sectors of the indian economy with biggest comparative advantages a compare them with other countries of South Asia. The conclusion reveals most important sectors of the indian economy, sector with biggest comparative advantage and describes sector of services, most valuable sector of the indian economy, especially ICT sector and other services. In the conlusion the indian economy is evaluated as the biggest of whole region South Asia.
540 ## $a Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26
650 07 $a mezinárodní obchod
651 #7 $a Indie
651 #7 $a Asie jižní
655 #7 $a bakalářské práce $7 fd132403
690 $a international trade
700 1# $a Kocourek, Aleš $4 thb
700 1# $a Novák, Miroslav $4 csl
700 1# $a Vinklář, Jiří $4 csl
710 2# $a Technická univerzita v Liberci. $b Ekonomická fakulta $7 kn20091006020 $4 dgg
856 4# $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/23135/MACHYTKA_Vojtech_BP.pdf $z VSKP
858 $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/23135/Machytka,_Vojtech__posudek_vedouciho.pdf $z Posudek_vedouciho_VSKP
859 $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/23135/ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf $z Prubeh_obhajoby_VSKP
910 ## $a LID001 $b V 67/18 Eb
953 $a Indie
953 $a indická ekonomika
953 $a jižní Asie
953 $a komparativní výhoda
953 $a RCA index
953 $a Comparative advantage
953 $a India
953 $a Indian economy
953 $a RCA index
953 $a South Asia
1111 $a bakalářská práce
1200 $a 37313
1639 $a KEK $b Ekonomika a management/Ekonomika a management mezinárodního obchodu
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link