Cesta kolem světa - Výtvarný projekt
Journey around the world - Art project
Pavlína Švarcrová ; vedoucí práce A. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová; konzultant práce Petr Špatenka, Jiří Kubín, Petra Nerudová

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of ratings: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Items Bound volumes
Loading items
Document is currently in processing No available items Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw06567477
5 20181113113348.7
7 ta
8 181108s2017----xr |||||||||||||||||czez|
40 ## $a LID001 $b cze $e rda
41 0# $a cze $b eng $b cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 37.09 $x Organizace výuky a vzdělávání $2 Konspekt $9 22
100 1# $a Švarcrová, Pavlína $4 aut
245 10 $a Cesta kolem světa - Výtvarný projekt = $b Journey around the world - Art project / $c Pavlína Švarcrová ; vedoucí práce A. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová; konzultant práce Petr Špatenka, Jiří Kubín, Petra Nerudová
246 3# $a Journey around the world - Art project
264 #1 $a Liberec : $b Technická univerzita v Liberci, $c 2017
300 ## $a 73 stran, 39 stran příloh : $b barevné ilustrace
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a počítač $b c $2 rdamedia
337 ## $a bez media $b n $2 rdamedia
338 ## $b cr $2 rdacarrier $a online zdroj
338 ## $b nc $2 rdacarrier $a svazek
340 ## $a application/pdf
502 ## $b Mgr. $a 2018-01-22 $g Magisterský navazující na bakalářský
520 ## $a Diplomová práce s názvem Cesta kolem světa je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů, jako je projekt, projektová metoda, projektové vyučování, dále se zaměřuje na projekty v primárním vzdělávání a projekty výtvarné. Projektu je také věnována pozornost z hlediska jeho předností a úskalí, fází, řešení a hodnocení. Podrobně jsou zde i popsány výtvarné techniky a mezipředmětové propojení. Praktická část realizuje poznatky z teoretické části. Obsahuje dvanáct témat, jejich pracovní postup a vlastní realizaci. Výslednou podobou je soubor metodických listů a kalendář.
520 ## $a This diploma thesis is called Journey around the world. It´s divided into two parts: a theoretical part and a practical part. The theoretical part in general introduces a project, project methods and project studies. It also talks about project´s realization in a Primary school and art projects. The attention is focused on the positives and the negatives points of view in projects, the step by step phase project realization , an evaluation and it also focuses on different art techniques and interdisciplinary relations combined thru other subjects. The practical part reflects inspiration from the theoretical part. It includes twelve different themes, work techniques and its practical own realizations. In overal result of my project is a set of methodology worksheets for teachers and a calendar.
540 ## $a Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26
650 07 $a výtvarná výchova
650 07 $a projektové vyučování
650 07 $a vzdělávací programy
655 #7 $a diplomové práce $7 fd132022
690 $a art education
690 $a project method in teaching
690 $a educational programs
700 1# $a Škaloudová Puchmajerová, A. Lucrezia, $d 1970- $7 mzk2003213144 $4 ths
700 1# $a Špatenka, Petr $4 csl
700 1# $a Kubín, Jiří $4 csl
700 1# $a Nerudová, Petra $4 csl
710 2# $a Technická univerzita v Liberci. $b Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta $7 kn20081001033 $4 dgg
856 4# $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/26493/Diplomova_prace__Pavlina_Svarcrova_PDF.pdf $z VSKP
857 $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/26493/OP_Svarcrova.pdf $z Posudek_oponenta_VSKP
858 $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/26493/PV_Svarcrova.pdf $z Posudek_vedouciho_VSKP
859 $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/26493/Obh._Svarcrova.pdf $z Prubeh_obhajoby_VSKP
910 ## $a LID001 $b V 55/18 P
953 $a Projekt
953 $a projektová metoda
953 $a projektové vyučování
953 $a výtvarný projekt
953 $a výtvarné techniky
953 $a multikulturní výchova
953 $a Project
953 $a project method
953 $a project studies
953 $a Art project
953 $a Art techniques
953 $a Multiculture studies
1111 $a diplomová práce
1200 $a 34024
1639 $a KPV $b Učitelství pro základní školy/Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link