Evropské malířství 20. století jako inspirační zdroj ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ
European painting of 20. century as an inspiration in art education in primary classes in elementary school
Jana Šlegrová ; vedoucí práce Markéta Pošarová ; konzultant práce Eva Ducháčková, Ondřej Novák, Robert Nitsche

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of ratings: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Items Bound volumes
Loading items
Document is currently in processing No available items Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw06567479
5 20181113113428.5
7 ta
8 181108s2017----xr |||||||||||||||||czez|
40 ## $a LID001 $b cze $e rda
41 0# $a cze $b eng $b cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 37.09 $x Organizace výuky a vzdělávání $2 Konspekt $9 22
100 1# $a Šlegrová, Jana $4 aut
245 10 $a Evropské malířství 20. století jako inspirační zdroj ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ = $b European painting of 20. century as an inspiration in art education in primary classes in elementary school / $c Jana Šlegrová ; vedoucí práce Markéta Pošarová ; konzultant práce Eva Ducháčková, Ondřej Novák, Robert Nitsche
246 3# $a European painting of 20. century as an inspiration in art education in primary classes in elementary school
264 #1 $a Liberec : $b Technická univerzita v Liberci, $c 2017
300 ## $a 75 stran, 16 stran příloh : $b barevné ilustrace
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a počítač $b c $2 rdamedia
337 ## $a bez media $b n $2 rdamedia
338 ## $b cr $2 rdacarrier $a online zdroj
338 ## $b nc $2 rdacarrier $a svazek
340 ## $a application/pdf
502 ## $b Mgr. $a 2018-01-22 $g Magisterský navazující na bakalářský
520 ## $a Diplomová práce se zabývá tématem evropského malířství 20. století jako inspiračního zdroje ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ.Teoretická část přibližuje pojem malířství, jeden z druhů výtvarného umění. Vymezuje výtvarnou výchovu v současné době a v RVP. Dále se zaměřuje na výtvarné techniky a jejich využití na 1. stupni ZŠ. Závěr teoretické části je věnován vybraným uměleckým směrům 20. století v časovém vývoji, vybraným malířům a jejich umělecké tvorbě.Praktická část obsahuje výukový program, jenž se skládá z devíti metodických listů, zastupujících určitý umělecký směr. Umělecká díla jednotlivých malířů slouží jako inspirace k tvorbě výtvarných prací. Výstupem je samostatná výtvarná tvorba žáků a výstava vytvořených prací.
520 ## $a My dissertation work is concerned with theme of European painting of 20. century as an inspiration in art education in primary classes in elementary school.The theoretical part draws nearer the painting term as one category of art. It outlines nowadays art lessons and art lessons at our educational programme. It concentrates on techniques of art and their application at primary education. The closing part of theoretical part is dedicated to representative artistic movements of 20 th century at progress of time and selected painters and their art creation.The practical part includes the teaching programme which consists of nine methodical leaves representive certain style of art. The artificial arts of particular artists is an inspiration for creation works of art. The performance is individual pupil´s work of art and exhibition of their created works.
540 ## $a Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26
648 #4 $a 20. století
650 07 $a výtvarná výchova
650 07 $a evropské malířství
650 07 $a výtvarné techniky
650 07 $a vzdělávací programy
655 #7 $a diplomové práce $7 fd132022
690 $a art education
690 $a European painting
690 $a artistic techniques
690 $a educational programs
700 1# $a Pošarová, Markéta, $d 1954- $7 jo2012698451 $4 ths
700 1# $a Ducháčková, Eva $4 csl
700 1# $a Novák, Ondřej $4 csl
700 1# $a Nitsche, Robert $4 csl
710 2# $a Technická univerzita v Liberci. $b Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta $7 kn20081001033 $4 dgg
856 4# $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/23865/DP.jana.slegrova.pdf $z VSKP
857 $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/23865/OP_Slegrova.pdf $z Posudek_oponenta_VSKP
858 $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/23865/PV_Slegrova.pdf $z Posudek_vedouciho_VSKP
859 $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/23865/Obh._Slegrova.pdf $z Prubeh_obhajoby_VSKP
910 ## $a LID001 $b V 56/18 P
953 $a malířství
953 $a výtvarné techniky
953 $a výtvarná výchova
953 $a umělecké směry
953 $a malíři
953 $a výstava
953 $a painting
953 $a techniques of art
953 $a art lessons
953 $a artististic movements
953 $a painters
953 $a exhibition
1111 $a diplomová práce
1200 $a 34026
1639 $a KPV $b Učitelství pro základní školy/Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link