Aplikace antibakteriální nanovrstvy na kovové retainery a zubní rovnátka
Application of antibacterial nanolayers for metal retainers and dental braces
Eva : M15000148 Roiková ; vedoucí práce Irena Lovětinská Šlamborová

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of ratings: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Items Bound volumes
Loading items
Document is currently in processing No available items Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw06567566
5 20190418100850.1
7 ta
8 181109s2018----xr |||||||||||||||||czez|
40 ## $a LID001 $b cze $e rda
41 0# $a cze $b eng $b cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 620.1/.2 $x Nauka o materiálu $2 Konspekt $9 19
100 1# $a Roiková, Eva : M15000148 $4 aut
245 10 $a Aplikace antibakteriální nanovrstvy na kovové retainery a zubní rovnátka = $b Application of antibacterial nanolayers for metal retainers and dental braces / $c Eva : M15000148 Roiková ; vedoucí práce Irena Lovětinská Šlamborová
246 3# $a Application of antibacterial nanolayers for metal retainers and dental braces
264 #1 $a Liberec : $b Technická univerzita v Liberci, $c 2018
300 ## $a 66 stran, 6 stran příloh : $b barevné ilustrace, tabulky, grafy + $e 1 CD-ROM
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a počítač $b c $2 rdamedia
337 ## $a bez media $b n $2 rdamedia
338 ## $b cr $2 rdacarrier $a online zdroj
338 ## $b cd $2 rdacarrier $a počítačový disk
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
340 ## $a application/pdf
502 ## $b Bc. $a 2018-06-13 $g Bakalářský
520 ## $a Bakalářská práce je zaměřená na výzkum a testování vlastností antibakteriální nanovrstvy, určené k použití na kovové retainery a zubní rovnátka. Hlavní část testování tvoří mikrobiologické testy.Teoretická část je zaměřená na popis lidského chrupu a fyziologické zubní mikroflóry, dále jsou popsány základní části současně používaných fixních a snímacích ortodontických aparátů. Je také zkoumán současný stav ortodontických aparátů s povrchovou úpravou, která by odolávala zubnímu biofilmu.Experimentální část se věnuje přípravě antibakteriální nanovrstvy na bázi hybridního polymeru vzniklým reakcí 3-(trimethoxysilyl)propyl methakrylátu (TMSPM)s tetraethyl orthosilikátem (TEOS) s přídavkem rozpustných solí stříbra, mědi a zinku. Antibakteriální vrstva byla syntetizována metodou sol-gel a aplikována metodoudip-coating. Dále jsou zde popsány testy mechanické odolnosti a měření kontaktního úhlu smáčení.Nejobsáhlejší celek experimentální části tvoří popis mikrobiologických testů s použitím bakteriálních kmenů Streptococcus salivarius, Streptococcus mutans, Actinomyces odontolyticus, Lactobacillus acidophilus a Lactobacillus casei. Nejprve byly provedeny pilotní testy k určení chování vrstvy vzhledem k jednotlivým bakteriálním kmenům, jejich směsí a bakteriím fyziologického zubního biofilmu a poté byla zkoumána schopnost tvorby biofilmu jednotlivých bakterií.
520 ## $a The main purpose of this bachelor thesis is to investigate the properties of antibacterial nanolayer which is intended to use on metal retainers and dental braces. The main part of the study consists of microbiological tests.The theoretical part is focused on description of human denture and physiological dental microflora, besides that the main parts of currently used retainers and fixed orthodontic devices are described. Also the current status of orthodontic devices with surface treatment which could resist dental biofilm is investigated.The aim of the practical part is preparation of antibacterial nanolayer comprised of hybrid polymer formed by reaction of 3-(trimethoxysilyl)propyl methacrylat (TMSPM) and tetraethyl orthosilicate (TEOS) with the addition of soluble salts of silver, copper and zinc. Antibacterial nanolayer was synthetized by sol-gel method and coating of the nanolayer was made by using dip-coating method. Tests of mechanical properties and contact angle measurement are also described.The most extensive part is made of microbiological tests which deal with bacterial strains Streptococcus salivarius, Streptococcus mutans, Actinomyces odontolyticus, Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus casei. First, pilot tests were made to determine the behaviour of the layer relative to the individual bacterial strains, their mixtures and the physiological dental biofilm bacteria. And then biofilm formation capability of the individual bacteria was examined.
540 ## $a Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26
650 07 $a ortodoncie
650 07 $a nanomateriály
650 07 $a tenké vrstvy
653 ## $a nanovrstvy
653 ## $a snímací ortodontické přístroje
655 #7 $a bakalářské práce $7 fd132403
690 $a orthodoncy
690 $a nanomaterials
690 $a thin films
700 1# $a Lovětinská Šlamborová, Irena $4 thb
700 1# $a Courtis, Claire $4 csl
710 2# $a Technická univerzita v Liberci. $b Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií $7 xx0090191 $4 dgg
856 4# $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/32262/BP_2018_Eva_Roikova.pdf $z VSKP
857 $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/32262/Roikova__posudek_oponenta.pdf $z Posudek_oponenta_VSKP
858 $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/32262/Roikova__posudek_vedouciho.pdf $z Posudek_vedouciho_VSKP
859 $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/32262/BP_Roikova_obhajoba.pdf $z Prubeh_obhajoby_VSKP
910 ## $a LID001 $b V 52/18 Mb
953 $a Hybridní nanovrstva
953 $a sol-gel
953 $a zubní rovnátka
953 $a antibakteriální účinnost
953 $a biofilm
953 $a Hybrid nanolayer
953 $a sol-gel
953 $a dental braces
953 $a antibacterial activity
953 $a biofilm
1111 $a bakalářská práce
1200 $a 36851
1639 $a KCH $b Nanotechnologie/Nanomateriály
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link