Hodnocení a sebehodnocení v pedagogické koncepci Montessori
Assessment and self-assessment in the educational concept of Montessori
Pavlína : P13000622 Povondrová ; vedoucí práce Dana Kasperová ; konzultant práce Milan Kolář, Karel Paleček, Jan Touš

Dnes vráceno
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Detail
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw06568075
5 20181212094002.9
7 ta
8 181206s2018----xr |||||||||||||||||czez|
40 ## $a LID001 $b cze $e rda
41 0# $a cze $b eng $b cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 37.09 $x Organizace výuky a vzdělávání $2 Konspekt $9 22
100 1# $a Povondrová, Pavlína : P13000622 $4 aut
245 10 $a Hodnocení a sebehodnocení v pedagogické koncepci Montessori = $b Assessment and self-assessment in the educational concept of Montessori / $c Pavlína : P13000622 Povondrová ; vedoucí práce Dana Kasperová ; konzultant práce Milan Kolář, Karel Paleček, Jan Touš
246 3# $a Assessment and self-assessment in the educational concept of Montessori
264 #1 $a Liberec : $b Technická univerzita v Liberci, $c 2018
300 ## $a 84 stran, 20 stran příloh : $b ilustrace (některé barevné)
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a počítač $b c $2 rdamedia
337 ## $a bez media $b n $2 rdamedia
338 ## $b cr $2 rdacarrier $a online zdroj
338 ## $b nc $2 rdacarrier $a svazek
340 ## $a application/pdf
502 ## $b Mgr. $a 2018-06-01 $g Magisterský navazující na bakalářský
520 ## $a Cílem diplomové práce je vysvětlit pojmy hodnocení, sebehodnocení, osvětlit jejich vzájemný vztah, přiblížit jejich formy a typy, popsat předpoklady pro jejich postupný rozvoj na prvním stupni základní školy a nastínit význam pro další vývoj člověka.Ráda bych analyzovala problematiku hodnocení, zjistila výhody a nevýhody jednotlivých způsobů hodnocení, důvody pro jejich používaní či omezení ve výchovně vzdělávacím procesu v pedagogické koncepci Marie Montessori. Zajímala jsem se, jaké hodnocení upřednostňují samotné děti a jejich rodiče.
520 ## $a The aim of the thesis is to explain the expressions of evaluation, selfevaluation and their relationship, to show their forms and kinds, describe the ingredients for their gradual development at elementary school and outline its importance for further development of a person.I would like to have analyzed the problems of evaluation, identify the advantages and disadvantages of different methods of evaluation, the reasons for their use or limitations in the educational process in Montessori teaching concept. I wondered what assessment prefer the children themselves and their parents.
540 ## $a Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26
600 17 $a Montessori, Maria, $d 1870-1952 $7 jn19990005798
650 07 $a metoda Montessori
655 #7 $a diplomové práce $7 fd132022
690 $a Montessori method of education
700 1# $a Kasperová, Dana $4 ths
700 1# $a Kolář, Milan $4 csl
700 1# $a Paleček, Karel $4 csl
700 1# $a Touš, Jan $4 csl
710 2# $a Technická univerzita v Liberci. $b Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta $7 kn20081001033 $4 dgg
856 4# $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/37424/DP_Povondrova.pdf $z VSKP
857 $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/37424/OP_Povondrova.pdf $z Posudek_oponenta_VSKP
858 $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/37424/PV_Povondrova.pdf $z Posudek_vedouciho_VSKP
859 $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/37424/obhajoba_Povondrova.pdf $z Prubeh_obhajoby_VSKP
910 ## $a LID001 $b V 183/18 P
953 $a Pedagogická koncepce Montessori
953 $a hodnocení
953 $a rozvoj sebehodnotících dovedností
953 $a Montessori teaching concept
953 $a assessment
953 $a developing self-assessment skills
1111 $a diplomová práce
1200 $a 35738
1639 $a KPV $b Učitelství pro základní školy/Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Historie výpůjček
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} uživatelem {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Historie zpracování
Permanentní odkaz