Kombinatorika v prostředí didaktických her na 1. stupni ZŠ
Combinatorics in the Environment of Educational Games in the Primary School
Jana : P13000493 Rolečková ; vedoucí práce Jana Příhonská

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of ratings: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Holdings Bound volumes
Loading holdings
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw06568163
5 20190417150344.3
7 ta
8 181206s2018----xr |||||||||||||||||czez|
40 ## $a LID001 $b cze $e rda
41 0# $a cze $b eng $b cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 519.1/.8 $x Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování $2 Konspekt $9 13
100 1# $a Rolečková, Jana : P13000493 $4 aut
245 10 $a Kombinatorika v prostředí didaktických her na 1. stupni ZŠ = $b Combinatorics in the Environment of Educational Games in the Primary School / $c Jana : P13000493 Rolečková ; vedoucí práce Jana Příhonská
246 3# $a Combinatorics in the Environment of Educational Games in the Primary School
264 #1 $a Liberec : $b Technická univerzita v Liberci, $c 2018
300 ## $a 151 stran, 11 stran příloh : $b barevné ilustrace, grafy + $e 1 DVD-ROM + 1 samostatná příloha
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a počítač $b c $2 rdamedia
337 ## $a bez media $b n $2 rdamedia
338 ## $b cr $2 rdacarrier $a online zdroj
338 ## $b cd $2 rdacarrier $a počítačový disk
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
340 ## $a application/pdf
502 ## $b Mgr. $a 2018-06-14 $g Magisterský navazující na bakalářský
520 ## $a Diplomová práce pojednává o problematice kombinatoriky na prvním stupni základních škol. Je zaměřena na tvorbu souboru didaktických her, které rozvíjejí logicko-kombinační myšlení, podněcují vlastní poznávací aktivitu žáků a jejich aktivní spoluúčast ve vyučování. Tyto didaktické hry jsou v rámci experimentálního šetření realizovány ve výuce matematiky na prvním stupni základní školy a na základě aplikace testů, podrobných kazuistik vybraných žáků a dotazníkového průzkumu je vyhodnocena jejich účinnost.
520 ## $a The graduation thesis deals with problematics of combinatorics at primary school. It is focused on creation of a set of didactic games, which develope logical-combinatorial thinking and are based on pupils' own cognitive activity and on their active participation in teaching. These didactic games are implemented in teaching mathematics at primary school within an experimental survey and their effectiveness is evaluated based on test application detailed case studies of selected pupils and a questionnaire survey.
540 ## $a Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26
650 07 $a kombinatorika
650 07 $a didaktické hry
650 07 $a matematika
650 07 $a základní vzdělávání
655 #7 $a diplomové práce $7 fd132022
690 $a combinatorics
690 $a educational games
690 $a mathematics
690 $a elementary school education
700 1# $a Příhonská, Jana $7 mzk2006355995 $4 ths
710 2# $a Technická univerzita v Liberci. $b Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta $7 kn20081001033 $4 dgg
856 4# $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/73712/DP.jana.roleckova.zip $z VSKP
857 $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/73712/oponent_Roleckova.pdf $z Posudek_oponenta_VSKP
858 $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/73712/PV_Roleckova.pdf $z Posudek_vedouciho_VSKP
859 $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/73712/obhajoba_Roleckova.pdf $z Prubeh_obhajoby_VSKP
910 ## $a LID001 $b V 186/18 P
953 $a didaktická hra
953 $a kombinatorika
953 $a kombinační a logické myšlení
953 $a efektivní a zajímavá matematika
953 $a žák prvního stupně základní školy
953 $a didactic game
953 $a combinatorics
953 $a combinatorial and logical thought
953 $a effective and interesting mathematics
953 $a a pupil of primary school
1111 $a diplomová práce
1200 $a 35716
1639 $a KPV $b Učitelství pro základní školy/Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link