Čtenářské dílny a jejich realizace na 1. stupni ZŠ
Implementing Reading Workshops in Elementary School Classrooms
Renata : P13000492 Rokoská ; vedoucí práce Věra Vykoukalová

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of ratings: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Holdings Bound volumes
Loading holdings
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw06568166
5 20190417150319.5
7 ta
8 181206s2018----xr |||||||||||||||||czez|
40 ## $a LID001 $b cze $e rda
41 0# $a cze $b eng $b cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 028 $x Čtení. Četba $2 Konspekt $9 12
100 1# $a Rokoská, Renata : P13000492 $4 aut
245 10 $a Čtenářské dílny a jejich realizace na 1. stupni ZŠ = $b Implementing Reading Workshops in Elementary School Classrooms / $c Renata : P13000492 Rokoská ; vedoucí práce Věra Vykoukalová
246 3# $a Implementing Reading Workshops in Elementary School Classrooms
264 #1 $a Liberec : $b Technická univerzita v Liberci, $c 2018
300 ## $a 113 stran, 17 stran příloh : $b ilustrace (některé barevné)
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a počítač $b c $2 rdamedia
337 ## $a bez media $b n $2 rdamedia
338 ## $b cr $2 rdacarrier $a online zdroj
338 ## $b nc $2 rdacarrier $a svazek
340 ## $a application/pdf
502 ## $b Mgr. $a 2018-06-14 $g Magisterský navazující na bakalářský
520 ## $a Tato diplomová práce se zabývá čtenářskými dílnami a jejich realizací na 1. stupni základní školy ve čtvrtých a pátých ročnících. Tématem práce je rozvíjení čtenářství a čtenářské gramotnosti prostřednictvím realizace čtenářských dílen.Práce je rozdělena na dvě části. První z nich je část teoretická, která se skládá z několika kapitol obsahujících pojmy, které se vztahují k danému tématu. Druhou částí je část praktická, která je realizována prostřednictvím kombinace metod. Podklady pro zpracování byly získány průzkumným šetřením mezi učiteli čtvrtých a pátých ročníků libereckých základních škol, přímým pozorování v hodinách, rozhovory s učiteli realizujícími čtenářské dílny a anketami určenými žákům. Součástí praktické části diplomové práce jsou vlastní přípravy na hodiny čtenářských dílen s metodikou, didaktickými poznámkami a reflexí.
520 ## $a This diploma thesis deals with reading workshops and their realization in elementary school in the fourth and fifth grades. The topic of the thesis is the development of reading and reading literacy through the realization of reading workshops. The thesis is divided into two parts. The first is a theoretical part, which consists of several chapters containing concepts that relate to the topic. The second part is a practical part that is implemented through a combination of methods. The bases for processing were obtained through an exploratory survey among teachers of the fourth and fifth grades of the Liberec elementary schools, direct observation in lessons, interviews with teachers carrying out reading workshops and surveys intended for pupils. Part of the practical part of the thesis is my own preparation for reading workshops with methodology, didactic remarks and reflections.
540 ## $a Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26
650 07 $a čtenářství
650 07 $a čtenářská gramotnost
650 07 $a kritické myšlení
655 #7 $a diplomové práce $7 fd132022
690 $a reading
690 $a readers' literacy
690 $a critical thinking
700 1# $a Vykoukalová, Věra $7 mzk2006322920 $4 ths
710 2# $a Technická univerzita v Liberci. $b Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta $7 kn20081001033 $4 dgg
856 4# $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/73711/DP.renata.rokoska.pdf $z VSKP
857 $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/73711/OP_Rokoska.pdf $z Posudek_oponenta_VSKP
858 $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/73711/PV_Rokoska.pdf $z Posudek_vedouciho_VSKP
859 $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/73711/obhajoba_Rokoska.pdf $z Prubeh_obhajoby_VSKP
910 ## $a LID001 $b V 185/18 P
953 $a čtenářská gramotnost
953 $a čtenářství
953 $a dílna čtení
953 $a Čtením a psaním ke kritickému myšlení
953 $a reading literacy
953 $a reading
953 $a Reading Workshop
953 $a Reading and Writing for Critical Thinking
1111 $a diplomová práce
1200 $a 35728
1639 $a KPV $b Učitelství pro základní školy/Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link