Analýza mechanických vlastností kotvících lan
Analysis of mechanical properties of the anchoring ropes
Jana Uhrová ; vedoucí práce Monika Vyšanská

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of ratings: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Items Bound volumes
Loading items
Document is currently in processing No available items Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw06568573
5 20190401135223.1
7 ta
8 190109s2018----xr |||||||||||||||||cze||
40 ## $a LID001 $b cze $e rda
41 0# $a cze $b eng $b cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 677 $x Textilní průmysl $2 Konspekt $9 19
100 1# $a Uhrová, Jana $4 aut
245 10 $a Analýza mechanických vlastností kotvících lan = $b Analysis of mechanical properties of the anchoring ropes / $c Jana Uhrová ; vedoucí práce Monika Vyšanská
246 3# $a Analysis of mechanical properties of the anchoring ropes
264 #1 $a Liberec : $b Technická univerzita v Liberci, $c 2018
300 ## $a 99 stran, 15 stran příloh : $b ilustrace (některé barevné), tabulky, grafy
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a počítač $b c $2 rdamedia
337 ## $a bez media $b n $2 rdamedia
338 ## $a online zdroj $b cr $2 rdacarrier
338 ## $a počítačový disk $b cd $2 rdacarrier
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
340 ## $a application/pdf
502 ## $a 2018-01-31 $b Ing. $g Magisterský navazující na bakalářský
520 ## $a Diplomová práce se zaměřuje na popis predikce pevnosti a tažnosti syntetických kotvících lan. Tyto mechanické parametry budou testovány při tahovém namáhání a následně porovnávány s hodnotami vypočítanými na základě teoretických vztahů uvedených v teoretické části diplomové práce. Pro stanovení tuhosti lan budou z průměrných tahových křivek odečteny tangentové moduly a následně dle nich hodnocena kvalita kotvících lan. Závěrečná část diplomové práce bude věnována vyhodnocení experimentu a formulování závěrů.
520 ## $a The master thesis is focused on description of prediction of strength and breaking strain of synthetic anchor ropes. These mechanical parameters will be tested at tensile stress and after that they will be compared with values calculated on base of theoretical formulas mentioned in the theoretical part of the master thesis. For assessment the rigidity of the ropes will be from average tensile curves deduced tangential modules and after that following them there will be evaluated the quality of the anchor ropes. The final part of master thesis will be focused on the experiment and formulating the conclusions.
540 ## $a Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26
650 07 $a lana
650 07 $a délkové textilie
650 07 $a splétání
650 07 $a textilní technologie
653 ## $a vlastnosti textilií
655 #7 $a diplomové práce $7 fd132022
690 $a cords
690 $a linear textiles
690 $a splice
690 $a textile technology
700 1# $a Vyšanská, Monika $4 ths
710 2# $a Technická univerzita v Liberci. $b Textilní fakulta $7 kn20010709342 $4 dgg
856 4# $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/24038/DiplomovapraceJanaUhrova.pdf $z VSKP
857 $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/24038/Uhrova_oponent.pdf $z Posudek_oponenta_VSKP
858 $z Posudek_vedouciho_VSKP $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/24038/Uhrova_vedouci.pdf
859 $z Prubeh_obhajoby_VSKP $u https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/24038/Uhrova_obhajoba.pdf
910 ## $a LID001 $b V 7/18 T
953 $a lana; výroba lan; pevnost; tažnost; tahové namáhání; polyamid; polyester; tangentový modul
953 $a Ropes; production of ropes; strength; breaking strain; tensile stresses; polyamide; polyester; tangential module
1111 $a diplomová práce
1200 $a 34970
1639 $a KTT $b Textilní inženýrství/Oděvní a textilní technologie
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link