00 Věda. Všeobecnosti. Základy vědy a kultury. Vědecká práce