Pedagogická praxe ve studiu učitelství I. stupně základní školy

Josef Mrhač ... [et al.]

Dnes vráceno


Items Bound volumes
Loading items
Document is currently in processing No free items Document has no bound volumes
Reference
Related
All parts
Contents
Obsah Úvodem ...................................................................... 9 1 Pedagogická praxe ve studiu učitelství 1. stupně základní školy a její význam (Doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc.) ...................................... 11 1.1 Zařazení pedagogické praxe v učebním plánu studia učitelství 1. stupně základní školy (Doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc.).......................... 12 2 Jednotlivé druhy pedagogické praxe..................................... 13 2.1 Úvodní souvislá pedagogická praxe (Doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc.) ... 13 2.2 Průběžná pedagogická praxe v 1. ročníku, 2. semestru (PhDr. Hana Kantorková) ................................................................ 14 2.3 Průběžná pedagogická praxe ve 2. ročníku, 3. semestru (PhDr. Marie Pejhovská) ............................................................... 21 2.4 Průběžná pedagogická praxe ve 2. ročníku, 4. semestru (Doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc.)........................................................... 27 2.5 Souvislá pedagogická praxe v dětských táborech po 4. semestru studia (Doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc.)......................................... 32 2.6 Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku základní školy (PhDr. Marie Pejhovská) ................................................................. 36 2.7 Průběžná pedagogická praxe v 5., 6. a 7. semestru (Doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc.)........................5.................................•............ 39 2.7.1 Průběžná pedagogická praxe v českém jazyce v 5., 6. a 7. semestru (PaedDr. Zdeněk Kovalčík, PaedDr. Pavel Táborský) .......................... 40 2.7.2 Průběžná pedagogická praxe.v prvopočátečním čtení a psaní v 5. a 6. se- mestru (PaedDr. Karla Stojanová)........................................... 47 2.7.3 Průběžná pedagogická praxe v matematice v 5., 6. a 7. semestru (RNDr. Jana Zehnalová) ............................................................ 52 2.7.4 Průběžná pedagogická praxe v prvouce, přírodovědě a vlastivědě v 5. a 6. semestru (RNDr. Aleš Charbulák) ............................................ 58 2.7.5 Průběžná pedagogická praxe ve výtvarné výchově v 5., 6. a 7. semestru (PaedDr. Michaela Terčová)............................................. 68 2.7.6 Průběžná pedagogická praxe v hudební výchově v 5., 6. a 7. semestru (Milan Bosák, František Mixa, PaedDr. Miroslav Petráš)................. 74 2.7.7 Průběžná pedagogická praxe v pracovním vyučování v 5., 6. a 7. semestru (PaedDr. Hana Vaňková, CSc.)........................................... 79 2.7.7.1 Průběžná pedagogická praxe v pěstitelské složce pracovního vyučování (PaedDr. Svatava Kubicová)............................................. 83 2.7.8 Průběžná pedagogická praxe v tělesné výchově v 5., 6. a 7. semestru (PaedDr. Marie Klimtová)............................................... 90 52.8 Závěrečná souvislá pedagogická praxe v 8. semestru (Doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc.)................................................................... 98 3 Požadavky na obsah, přípravu a řízení jednotlivých druhů pedagogické praxe (Doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc.) ..........................................105 3.1 Úkoly vedoucího pedagogické praxe...........................................105 3.2 Úkoly vedoucího jednotlivých druhů pedagogické praxe ......................105 3.3 Úkoly učitele pedagogiky ...................................................105 3.4 Úkoly učitele psychologie ..................................................106 3.5 Úkoly učitele didaktiky příslušného předmětu................................106 3.6 Úkoly pracovníků fakultních přičleněných škol, kde probíhá pedagogická praxe..........................................................................106 3.7 Povinnosti vedoucího studijní skupiny...........................................107 3.8 Povinnosti praktikujících posluchačů ...........................................107 Přílohy č. 1 Technika elementárního hospitačního záznamu.....................................109 č. 2 Směrnice ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci a výchovně vzdělávací činnosti školních družin a školních klubů ...............110 č. 3 Tabulka (pozorovací arch) к pozorování některých pedagogických doved- ností učitele ..............................................................................115 č. 4 Dokumentace pedagogické praxe ve studiu učitelství 1. stupně základní školy — vzor obsahu složky ....................................................116 č. 5 Vzorový metodicko-organizační list к zajištění souvislé úvodní pedagogické praxe..........................................................................117 č. 6 Škála sebehodnocení (hodnocení) к průběžné pedagogické praxi ve 2. se- mestru studia ..............................................................................119 č. 7 Zásady hodnocení a klasifikace na základních a středních školách .... 122 č. 8 Některé předpoklady diagnostické a prognostické činnosti třídního uči- tele .......................................................................................140 č. 9 Práva a povinnosti táborových pracovníků v pionýrských táborech ROH a jejich kvalifikační předpoklady .............................................142 č. 10 Kvalifikační požadavky pro jednotlivé funkce pionýrských pracovníků . . 146 č. 11 Výchovný systém pro pionýrské tábory ROH „Táborové plameny a Cesty“ ........................................................................150 č. 12 Zásady pro táborový řád letního pionýrského tábora ROH....................155 č. 13 Vzory harmonogramů průbéžné pedagogické praxe v 5., 6. a 7. semestru studia.........................................................................157 č. 14 Některé bezpečnostní zásady — výňatky ..........................................158 č. 15 Školní řád pro žáky základních devítiletých škol a škol pro mládež vyžadu- jící zvláštní péči .........................................................................160 č. 16 Pracovní řád pro pedagogické a ostatní pracovníky škol a školských zaří- zení, pro které plní úkoly organizace vyplývající z pracovně právních vztahů národní výbor ..........................................................163 č. 17 Instrukce MŠ ČSR ze dne 8. května 1981, čj. 19 548/81—201, kterou se sta- noví podrobnosti o organizaci a výchovně vzdělávací činnosti škol v pří- rodě ..........................................................................173 č. 18 Sledování vyučovací hodiny pro studenty ........................................176 6č. 19 Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 25. čer- vence 1973 o Sdružení rodičů a přátel školy..................................................... 17' č. 20 Vzor metodického a organizačního zajištění souvislé závěrečné peda- gogické a společenskopolitické praxe studentů 4. ročníku studia učitelství 1. stupně základní školy pro školní rok ......................................... 182 č. 21 Připiš ministerstva školství ČSR čj. 26 510/75—21: Uvádění začínajících učitelů do praxe ..................................................................185 7
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpm0126107
3 CZ PrNK
5 20170712181020.4
7 tu
8 881222s1988----xr ||||||||||u0|0|||cze||
15 ## $a cnb000041974
20 ## $q (Váz.) : $c Kčs 23,00
40 ## $a ABA001 $b cze $d ABA001
100 1# $a Mrhač, Josef, $d 1936- $7 mzk2002143947 $4 aut
245 10 $a Pedagogická praxe ve studiu učitelství I. stupně základní školy / $c Josef Mrhač ... [et al.]
246 33 $a Pedagogická praxe ve studiu učitelství prvního stupně základní školy
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Praha : $b Státní pedagogické nakladatelství, $c 1988 $e (Prešov : $f Duklianske tlač.)
300 ## $a 187 s. : $b tb. ; $c 24 cm
490 1# $a Učebnice pro vysoké školy
500 ## $a Pozn.
500 ## $a 3500 výt.
500 ## $a Vazba Karel Šejna
504 ## $a Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
650 07 $a pedagogická praxe $7 ph124011 $2 czenas
650 07 $a učitelé $7 ph126982 $2 czenas
655 #7 $a učebnice $7 fd133770 $2 czenas
830 #0 $a Učebnice pro vysoké školy (Státní pedagogické nakladatelství)
910 ## $a LID001 $b A 40092 $x kpm0126107
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}