821.133.1.09 Francouzská literatura, francouzsky psaná (o ní)