821.112.2.09 Německá literatura, německy psaná (o ní)