Neizotermické úplavy a impaktní proudy

Non-isothermal wakes and impinging jets

Zdeněk Trávníček

Dnes vráceno


Items Bound volumes
Loading items
Document is currently in processing No free items Document has no bound volumes
Reference
Related
All parts
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----ntm-a22------a-4500
1 kpw06478984
5 20180613162538.4
7 ta
8 140624s2013----xr-a---e------------cze--
40 ## $a LID001 $b cze $e AACR2
41 0# $a cze
72 #7 $a 536 $x Teplo. Termodynamika $2 Konspekt $9 6
100 1# $a Trávníček, Zdeněk $4 aut
245 10 $a Neizotermické úplavy a impaktní proudy = $b Non-isothermal wakes and impinging jets / $c Zdeněk Trávníček
246 3# $a Non-isothermal wakes and impinging jets
260 ## $a Liberec : $b Technická univerzita v Liberci, $c 2013
300 ## $a 87 s. : $b obr., tab., grafy + $e CD ROM
502 ## $a 2013-4-23 $b doc.
520 ## $a Práce byla vypracována na základě výsledků vědecké a pedagogické práce autora. Zaměřuje se na problematiku nestacionárních a neizotermických proudových a teplotních polí. po shrnutí dostupných poznatků byly řešeny 2 úlohy:1. Vírová řada za ochlazovaným válcem, 2. impaktní proud řízený úplavy. Obě úlohy byly vyřešeny experimentálně, jednak z pohledu mechaniky tekutin, jednak z pohledu termodynamiky. výsledkem jsou nové vědecké poznatky, které potvrzují prozatím jinak neprokázané hypotézy: 1. Ochlazování válce destabilizuje proudové pole vzduchu a 2. pasivní řízení v uvedeném případě zvyšuje přestup tepla na obtékané stěně. třetím cílem práce byla podpora výchovy studentů. V průběhu řešení se podařilo vybudovat výzkumný tým, přičemž studenti byli zapojování do aktivit tohoto týmu. Autor byl konzultantem nebo školitelem několika bakalářských, diplomových a doktorských prací, jejichž zaměření úzce souviselo s problematikou této práce.
520 ## $a This habilitation work was prepared on the basis of the author´s scientific and educational results. The work focuses on unsteady and non-isothermal flow and thermal fields. After a rewiew of available information, two tasks have been solved: 1. vortex shedding behind a cooled cylibder; 2. impinging jet controlled by wakes. These tasks were investigated experimentally. both tasks provided new scientific results: 1. a hypothesis that cylinder cooling destabilizes the wake flow in air under a laminar vortex shedding regime was formulated and confirmes. 2. The heat transfer of impinging jets was enhanced via passive flow control, namely due to a an insertion of wakes in the core of the impinging jet. The third aim was to educate students. A research team was assembled, with students incorporated into the team. the author also supevised or consulted on several bachelor, master, and Ph.D. theses with subjects relevant to the topic of this work.
650 #7 $a sdílení tepla
650 #7 $a mechanika tekutin
655 #7 $a habilitační práce $7 fd185153
690 $a heat transmission
690 $a fluid mechanics
710 2# $a Technická univerzita v Liberci. $b Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií $7 xx0090191 $4 dgg
910 ## $a LID001 $b U 812 M
1111 $a HAB
1639 $b Aplikované vědy v inženýrství/Aplikované vědy v inženýrství
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link