17 Etika. Morální filozofie

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam a22--------4500
1 sk135976
3 CZ PrNK
5 20180306004325.2
8 010815|n|annnnaabn n a|a
40 ## $a ABA001 $b cze
190 $a 17 $x Etika. Morální filozofie $2 Konspekt $9 5
590 $w g $k 5 $x *Filozofie a náboženství
680 $i Skupina Konspektu zahrnuje problematiku oborů a oblastí: metaetika, aplikovaná etika, praktická filozofie, preskriptivní etika, morálka, morální hodnoty, jednání (etika), intuice (etika), kategorický imperativ, svědomí (etika), výhrada svědomí, užitečnost, princip dvojího účinku, zlaté pravidlo, etické kodexy, situační etika, srovnávací etika, etické směry a hlediska (intuitivismus, voluntarismus, individualismus, libertinismus, utilitarismus, nihilismus, humanistická etika, feministická etika, universalismus, atd.), blaženost, radost, štěstí, hédonismus, lidská důstojnost, moudrost, smysl života, životní harmonie, jinakost (etika), sociální etika, hospodářská etika, občanská etika a morálka, občanské povinnosti, kosmopolitismus, vlastenectví, nacionalismus, rodinná morálka, manželství (etika), rodičovství, rodiče a děti (etika), prarodiče a vnoučata, monogamie a polygamie (etika), etika povolání, manažerská etika, politická etika, právní etika, vojenská etika, sexuální etika a morálka, cudnost, pohlavní zdrženlivost a čistota (etika), celibát, láska (etika), přátelství, zamilovanost, sexuální deviace (etika), prostituce, pornografie, milostné aféry, flirt, interrupce (etika), ochrana lidského plodu, sebevraždy, eutanazie, asistovaná sebevražda (etika), geronticida, bioetika, člověk a zvíře, etika médií, etika veřejné správy, filozofické poradenství, humanita, ctnosti (etika), čest, upřímnost, poctivost, odpovědnost, dobročinnost, altruismus, vděčnost, hrdinství, kázeň, nenásilí (etika), tolerance, neřesti, zkaženost, luxus, egocentrismus, pomluvy, krutost, msta, nenávist, nepřátelství, udavačství, nestřídmost.
680 $i Praktická filozofie.
790 $a 170 $x Ethics (moral philosophy) $2 Conspectus $9 5
906 $a wp20030728
998 $a 000135976
Processing history