531 Obecná mechanika. Mechanika pevných a tuhých těles