94(66/67) Dějiny Afriky na jih od Sahary a států/území západní Afriky a přilehlých ostrovů