808 Literární styl. Literární činnost a technika. Efektivní využívání jazyka. Spisovatelská činnost