94(560/569.5) Dějiny států západní Asie. Blízký východ