Ověřování a certifikace životního cyklu softwaru podle normy ISO/IEC 12207


Dnes vráceno


Try to re-lookup for cover Delete cover